In de Ferdinand Verbieststraat verschuift de middenberm naar de kant van het park. © Marc Wouters

Ferdinand Verbiesstraat wordt veiliger voor alle weggebruikers: “Het wordt een totale make-over”

Ekeren-Rozemaai -

Het gedeelte van de Ferdinand Verbieststraat dat grenst aan het toekomstig Rozemaaipark krijgt in 2024 een andere indeling en wordt aangelegd tot een verkeersveilige as. De straat verbindt de Transcontinentaalweg en de Ekersesteenweg. In de spits is het er vrij druk en niet altijd veilig voor de zwakke weggebruikers.

In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer wordt het kruispunt met de Ekersesteenweg compacter en leesbaarder. © mawo

Het tweede deel van de Ferdinand Verbieststraat tussen Leo Baekelandstraat en het Groot Hagelkruis wordt vanaf 2025 heraangelegd. “De heraanleg tussen de Transcontinentaalweg en de Ekersesteenweg is nuttig in functie van de plannen die we hebben voor het Rozemaaipark”, zegt schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts (Open Vld). Momenteel biedt de brede centrale groenstrook weinig meerwaarde en heeft ze een beperkte biologische waarde. Met de heraanleg krijgt het volledig profiel ter hoogte van het toekomstig Rozemaaipark een andere indeling. De groene middenberm verschuift naar de kant van het park en sluit zo aan op het bestaande groen. De relatie tussen de kern van Ekeren en het park wordt hierdoor verbeterd. De riolering wordt aangesloten op het gescheiden rioleringstelsel. “Bovenop de heraanleg laten we het regenwater van de huizen afkoppelen en mee ter plaatse infiltreren daar waar het nu verdwijnt in de riolering”, zegt Caluwaerts.

De kruispunten met Rozemaaiveld en met de Leo De Baekelandstraat (foto) krijgen verkeersremmende plateaus, die worden aangelegd als oversteekplaatsen voor voetgangers. © mawo

“Met de heraanleg zetten we in op klimaatrobuuste maatregelen waarbij de biodiversiteit verhoogt wordt en de waterbuffering maximaal op het terrein zelf gebeurt”, zegt schepen voor groen Els Van Doesburg (N-VA). “De 27 bestaande bomen verdwijnen, maar worden vervangen door 80 nieuwe exemplaren, waarvan er 10 het label Toekomstboom krijgt, wat betekent dat deze bomen beschermd zijn om te groeien zonder dat ze ooit geveld kunnen worden.” Daarnaast voorziet het plan een brede groenstrook van meer dan 3000m² voor hemelwaterinfiltratie en extra’s wadi’s voor buffelcapaciteit.

Hier sluit de Ferdinand Verbieststraat aan op het Groot Hagelkruis © mawo

“Het wordt een totale make-over van de Ferdinand Verbieststraat, met oog voor verkeersveiligheid en leefbaarheid”, zegt Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit. Er komt een dubbelrichtingsfietspad. De kruispunten met Rozemaaiveld en met de Leo De Baekelandstraat krijgen verkeersremmende plateaus, die we aanleggen als oversteekplaatsen voor voetgangers. In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer wordt het kruispunt met de Ekersesteenweg compacter en leesbaarder.“

Voor districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) wordt de Ferdinand Verbieststraat van een grijze en drukke route voor sluipverkeer omgevormd tot een aangename straat met veilige fietspaden, veel groen, ruimte voor infiltratie van water en verblijfsruimte die op maat is van onze woonwijken.  (mawo)

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio