Bewoners van de Augustijnenstraat maken zich zorgen over investeerders die gezinswoningen opkopen om er studentenkamers van te maken.  ©  Sven Van Haezendonck

Buurt verontrust over stijgend aantal studentenkoten: “Schier onmogelijk om nog huis te kopen tegen betaalbare prijs”

Mechelen -

Bewoners van de Augustijnenstraat in de Mechelse binnenstad maken zich zorgen over het stijgend aantal studentenkoten in hun buurt, of plannen daartoe. Ze merken dat investeerders hoger bieden op huizen die te koop komen en zo particulieren buitenspel zetten. Daardoor komt volgens hen ook de leefbaarheid onder druk. De stad wijst op een groot tekort aan studentenkamers en zegt te streven naar een gezonde mix.

Sven Van Haezendonck

De nood aan studentenkamers is hoog in de Dijlestad. “We zitten aan een bezettingsgraad van 100%. De druk op de markt voor studentenhuisvesting is gigantisch. Studenten zoeken momenteel noodgedwongen een kot in Brussel of Leuven, terwijl ze in Mechelen studeren”, zegt Greet Geypen (Vld-Groen-m+), schepen van Wonen en Ruimtelijke ordening.

Alleen dit jaar heeft de stad al 82 nieuwe kamers en studio’s vergund. Voor 25 loopt nog een aanvraag. In de Augustijnenstraat, op wandelafstand van de campussen van de Thomas More-hogeschool, zijn er de voorbije jaren vier panden bijgekomen met in totaal dertig studentenkamers.

Momenteel loopt er bij de stad een aanvraag om de functie van een woning te wijzigen naar een studentenhuis met vijf studio’s en een kamer. Dat verontrust bewoners in de Augustijnenstraat, waar vrij recent nog een ander pand van eigenaar wisselde. “De eigenaar onderzoekt of hij er studentenkamers kan maken. Daarvoor heeft hij behoorlijk boven de vraagprijs geboden”, zegt bewoonster Veerle Poppe.

“Stad dreigt onbetaalbaar te worden”

Samen met enkele buren had ze vorige zomer bij de stad al eens bezwaarschriften en een petitie ingediend. “Dit soort praktijken van investeerders maakt het voor gewone gezinnen schier onmogelijk om nog huis te kopen en te renoveren in de binnenstad. Zeker niet tegen een betaalbare prijs. De stad dreigt onbetaalbaar te worden voor gezinnen”, vertelt Poppe. Die evolutie baart haar zorgen. “Wij willen hier bewustzijn rond creëren, want de leefbaarheid van buurten als de onze komt zo onder druk”, zegt Veerle Poppe.

Door het stijgend aantal studentenkamers vrezen de buurtbewoners overlast zoals geluidshinder, parkeerproblemen en problemen met afval. “En dat terwijl wij eigenlijk een residentiële buurt zijn. Mechelen profileert zich als een stad met een hart voor gezinnen met kinderen. We lanceren een warme oproep om die belofte waar te maken”, zegt Poppe.

Veerle Poppe (links) is een van de trekkers van het verzet tegen meer studentenkamers in de buurt.  ©  Sven Van Haezendonck

De stad zegt op haar grondgebied te streven naar een gezonde mix van alle functies. “Dat geldt ook voor studentenkamers. Bij het afleveren van nieuwe bouwvergunningen is het belangrijk dat de draagkracht van de buurt niet wordt overschreden”, reageert schepen Geypen. “Daarom kiezen we bewust voor kleinschalige kwalitatieve projecten met een beperkt aantal kamers en niet voor peda’s. Zo kunnen we als centrumstad blijven groeien, maar tegelijkertijd houden we ook rekening met de omgeving”, legt Greet Geypen uit.

“Maximumaantal bepalen zou goed zijn”

Studentenhuizen kunnen voor het stadsbestuur wel in de hele binnenstad en in wijken zoals Nekkerspoel. “Onze dorpen zijn bijvoorbeeld uitgesloten. De contouren zijn zo vastgelegd door de bouwcommissie. Het is trouwens ook niet zo dat studentenkamers automatisch voor overlast zorgen, net door die kleinere leefgemeenschappen”, zegt Geypen.

“We hebben geen bezwaar tegen studentenkoten in Mechelen. De stad zou er wel goed aan doen om per straat en per wijk een maximumaantal te bepalen. We hebben zelf in onze buurt eens een telling gedaan. Binnen een straal van 250 meter hebben we er meer dan 120 studentenkamers”, zegt Paul Vander Poorten.

“Dat de hogeschool dichtbij is, vind ik geen argument”, stelt zijn echtgenote Agnes Reynaert. “En moeten al die studentenkamers in de historische binnenstad liggen? Ga je echt al die mooie panden opofferen om ze op te delen in kamers? Wij vinden dat geen goed toekomstplan”, zegt Veerle Poppe.

MEER OVER Blikvangers Mechelen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio