Fractieleider Guido Vaganée van N-VA en burgemeester Lode Van Looy (BR30) van Bonheiden gingen in de clinch tijdens de gemeenteraad van deze week.  © rr

Haatcampagne of doofpotoperatie? Beoordelingscommissie buigt zich over klacht tegen Bonheidense burgemeester

Bonheiden -

Het botert al een tijd niet tussen Bonheidens burgemeester Lode Van Looy (BR30) en zijn voorganger Guido Vaganée, fractieleider van de oppositiepartij N-VA. Die laatste ziet aanwijzingen dat een klacht over belangenvermenging, machtsmisbruik en intimidatie tegen de huidige burgemeester in de doofpot dreigde te verzeilen. Volgens Van Looy gaat het om “het hoogtepunt van een rancuneuze campagne” waarmee Vaganée begon toen hij zijn sjerp moest afstaan. Op vraag van N-VA en Groen gaat een beoordelingscommissie de klacht onderzoeken. Opvallend: er is intussen ook een klacht tegen Vaganée ingediend.

Kristof Van Rompaey

Guido Vaganée was van 2013 tot 2018 burgemeester van Bonheiden. Hij kreeg recentelijk een geprinte reeks e-mails in handen waaruit blijkt dat een inwoner van Bonheiden op 18 mei een klacht formuleerde tegen onder meer huidig burgemeester Lode Van Looy. “De klager zou door de burgemeester onder druk zijn gezet om een verzekering te nemen bij zijn kantoor”, zegt Vaganée. “In een ander geval zou de burgemeester een akte die hij in functie van zijn ambt moest ondertekenen bij een notaris, niet ondertekend hebben.”

Vaganée wil zich niet uitspreken over de inhoud van de klacht, maar stelt dat het reglement voor klachtenbehandeling wel onmiskenbaar in de wind werd geslagen. “Zodra er een klacht is tegen een mandataris, moet er een beoordelingscommissie samenkomen, moet de klacht geregistreerd worden en moet de klager binnen de vijf werkdagen een antwoord ontvangen. Daar is niets van gebeurd”, stelt hij. “Je zou dit nog kunnen afschuiven op een administratieve misser, maar wij brachten met N-VA dezelfde inhoud van deze klacht in januari al eens aan in een besloten zitting. Het ging toen nog over een mondeling gerucht. De burgemeester ontkende dat compleet.”

Schriftelijke klacht

“Nu blijkt dat er in mei een schriftelijke klacht is ingediend, zowel aangetekend als via een mail aan de administratie, de burgemeester en het schepencollege”, zegt Vaganée. “Het zou logisch zijn dat je de procedure dan perfect volgt, maar de geadresseerden van het schepencollege hebben de mail genegeerd. Tijdens de gemeenteraad van mei kregen we een overzicht van de toegekomen klachten, maar de klacht van 18 mei was daarin niet opgenomen. Door te veel toevalligheden kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat er erg veel moeite is gedaan om deze klacht onder de mat te vegen.”

Op de gemeenteraad van deze week vroegen N-VA en Groen schriftelijk om alsnog een beoordelingscommissie bijeen te roepen. Die komt er dus ook. “Omdat het college het initiatief zelf niet neemt”, zegt Vaganée. “Zelfs al zou de klacht achteraf niet gegrond blijken, dan nog zou het de burgemeester sieren om volgens de regels en op eigen initiatief een beoordelingscommissie samen te brengen. De reglementen zijn er om de integriteit van het ambt te bewaren. Daar ga je niet lichtzinnig mee om.”

Klokkenluider

Volgens Vaganée was de situatie nooit aan het licht gekomen als een anonieme klokkenluider binnen de administratie hem niet had verwittigd. “De manier waarop dit alles is gebeurd, spreekt niet in het voordeel van het college van burgemeester en schepen”, vindt hij. “Of dit nog goedkomt? Dat valt zeer af te wachten. Hallucinant is het in elk geval.”

De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen, verdeeld volgens het aantal zetels dat ze in de gemeenteraad innemen. De commissie kan ook getuigen oproepen en bezorgt een verslag aan de tuchtoverheid, die dan beslist of er verder gevolg aan moet worden gegeven. In dit geval zijn dat de diensten van gouverneur Cathy Berx.

“Voor het eerst in de geschiedenis van Bonheiden wordt er zo’n commissie samengeroepen”, stelt Vaganée. “We hopen op een serene afhandeling, maar niemand is gediend met een doofpotoperatie. Elke klacht van de burger verdient een correcte afhandeling, ook al zou ze achteraf zonder grond blijken te zijn. We hopen nu dat het college constructief en transparant gaat werken in de commissie om de waarheid naar boven te halen en om de integriteit van het ambt te bewaren.”

“Pertinente leugen”

Burgemeester Lode Van Looy zegt dat de klacht wel degelijk is geregistreerd. “Dat ze nog niet in het klachtenregister stond dat de gemeenteraad dit jaar kon inzien, is logisch”, stelt hij. “Dat van 2022 wordt pas in 2023 overgemaakt aan de raadsleden. Dat de klacht zou zijn genegeerd in dat register, is dus een bewuste en pertinente leugen. Ik heb meteen zelf een ontvangstmelding gedaan en heb zelf een antwoord geformuleerd. Blijkbaar moest onze klachtenambtenaar ook nog eens zo’n ontvangstmelding sturen. Mogelijk gebeurde dat niet 100% zoals het moet, maar de klacht is behandeld. Ze is ook besproken met de administratie en het college om de plooien met de klager glad te strijken. Er is nu zelfs een samenwerking met de klager. Het zou me dus sterk verbazen mochten er nog grote plooien zijn.”

Dat er eerder geen beoordelingscommissie werd samengeroepen, gebeurde volgens de burgemeester niet bewust. “Natuurlijk hebben we er geen probleem mee om dit wel te doen”, benadrukt hij. “We zoeken dit nu uit. Er staat in het reglement trouwens nergens dat de beoordelingscommissie binnen een week of een maand bijeen moet komen. Op de inhoud van de klacht ga ik niet te diep in, maar ik kan perfect bewijzen dat de interpretatie die men er aan wil geven, volledig onwaar is. Ik sta recht in mijn schoenen en heb dus geen enkel probleem met de commissie.”

Persoonlijke aanval

De burgemeester stelt tegelijk dat fractieleider Guido Vaganée tijdens de gemeenteraad van deze week zelf ernstige deontologische fouten beging. “Een ander raadslid heeft er intussen een klacht voor ingediend”, zegt Van Looy. “Citeren uit een besloten vergadering tijdens een publieke gemeenteraad is een zware fout. Bovendien haalde hij een individuele klacht aan die niet aan hem gericht was. Nadien werd er ook nog een persbericht over verstuurd. Hij heeft dus wel degelijk ernstige inbreuken tegen de deontologie begaan.”

Fractieleider Barbara Maes van Groen vindt dat de juiste procedure moet gevolgd worden. “Dit mag geen precedent zijn”, zegt ze. © Erik Van Eycken

Volgens de burgemeester zijn de verdachtmakingen aan zijn adres geen toeval. “Dit is het hoogtepunt van een vierjarige haatcampagne tegen mijn persoon. Ze begon na de verkiezingsnederlaag van Guido Vaganée in 2018”, stelt hij. “Sindsdien tracht hij me allerlei zaken aan te wrijven om mijn imago aan te tasten. In mijn vier jaren als burgemeester heb ik ook veel over mijn voorganger gehoord, maar iemand persoonlijk aanvallen behoort niet tot mijn gewoonten. Door de klacht die nu tegen hem loopt, zal ook Vaganée voor de commissie moeten verschijnen. Ik vrees dat het voor hem moeilijker zal zijn om zijn onschuld te bewijzen dan voor mij. Voor mij had dit allemaal niet moeten gebeuren, maar nu moeten we wel de nodige stappen ondernemen.”

Geen precedent

Bij oppositiepartij Groen kwam de klacht ook anoniem terecht. “Los van de inhoud ervan, die behoorlijk ernstig was, vinden we het belangrijk dat de reglementen die de gemeenteraad ooit goedkeurde, gerespecteerd worden”, zegt fractieleider Barbara Maes. “Of de kwestie ondertussen al in der minne geregeld is of niet, maakt geen verschil. In het geval van een klacht tegen een mandataris zijn er procedures die je moet volgen. Dit voorval mag geen precedent zijn om dat voortaan niet meer te doen. Dat de meerderheid op de gemeenteraad uit de lucht viel over de beoordelingscommissie, vond ik heel frappant. Het klachtenreglement zou eigenlijk voor elke mandataris haast parate kennis moeten zijn. Nu is het aan de commissie om op een objectieve manier te oordelen, zodat de waarheid haar rechten krijgt, zowel voor de klager als voor de aangeklaagde.”

MEER OVER Meest gelezen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio