Themabeeld Markgravelei. ©  Joris Herregods

Markgravelei vanaf maandag twee weken afgesloten voor heraanleg fietspad

De Markgravelei zal, wegens werken, van 3 tot 7 oktober en 10 tot 14 oktober afgesloten zijn voor verkeer van en naar de Jan van Rijswijcklaan. De werken worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Ze zullen het fietspad op het kruispunt onder handen nemen.

emke

Het fietspad ter hoogte van het kruispunt van de Jan van Rijswijcklaan met de Markgravelei wordt heringericht. Dat om de fietsveiligheid op het kruispunt en de doorstroming van het fietsverkeer te verbeteren. Het fietspad zal de hoeken van het kruispunt volgen. Zo kunnen fietsers die richting de Markgravelei rijden voor het licht rechts afslaan, en moeten ze niet wachten op groen licht om de afslag te nemen. Daarnaast voorziet AWV meer opstelruimte voor fietsers aan de lichten op het kruispunt, wat de doorstroming tijdens de spitsuren op de drukke Jan van Rijswijcklaan moet bevorderen.

De werken verlopen in twee fases: van 3 tot 7 oktober en van 10 tot 14 oktober. Tijdens de eerste fase werkt AWV aan de Markgravelei richting Berchem. Tijdens de tweede fase wordt de overzijde (richting stad) aangepakt. In beide fases is een omleiding voorzien voor het auto- en fietsverkeer. De Jan van Rijswijcklaan blijft toegankelijk voor doorgaand verkeer, maar de Markgravelei wordt afgesloten. Ter hoogte van de werfzone wordt op de N177 telkens de rechterrijstrook ingenomen om een fietscorridor te maken.

Omleiding fase één

Fase een loopt van 3 tot 7 oktober richting Berchem. Zowel het gemotoriseerd verkeer als het fietsverkeer volgt een omleiding via de Korte Lozanastraat. Het fietsverkeer passeert de werfzone langs Jan van Rijswijcklaan via een fietscorridor, aangelegd op de rechterrijstrook van de N177.

Omleiding fase twee

Fase twee loopt van 10 tot 14 oktober richting stad. Het gemotoriseerd verkeer richting Markgravelei volgt een omleiding via de Bosmanslei en de Van Putlei. Verkeer richting de Jan van Rijswijcklaan bereikt de N177 via de Lokkaardstraat (enkelrichting). Fietsverkeer richting Markgravelei rijdt om via de Lange Lozanastraat en de Lokkaardstraat.

Meer info

De werken zijn afhankelijk van het weer. Bij regenweer bestaat de kans dat de huidige planning wijzigt. De meest actuele info is steeds beschikbaar via de website www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio