Uitgebreide jobbonus en meer budget voor zorg en kinderopvang: dit zijn de maatregelen van de Vlaamse regering

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kan na een paar dagen regeringscrisis dan toch zijn Septemberverklaring afleggen voor het Parlement. Vier miljard euro trekken hij en zijn ministers uit om de koopkracht te versterken, waaronder het groeipakket dat met 2% omhooggaat. Wij lijsten nog eens op waar je je aan kan verwachten.

Arnout Gyssels en Hannes Heynderickx

Groeipakket

De grote twistappel van de begrotingsbesprekingen. Het was de grote eis van CD&V dat die aan de spilindex moest gekoppeld worden. Ze moesten die eis uiteindelijk toch inslikken om de val van de Vlaamse regering af te wenden. In de plaats draait de regering wel de besparing van voormalig Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) terug. In december komt er al 1% bij de 171,49 euro per maand per kind van de vroegere kinderbijslag. Daarna gaat het plus 2% of plus 3,40 euro per kind.

De Vlaamse regering breidt de sociale toeslagen uit van 30.000 naar 80.000 kinderen. Die mogen rekenen op 15 euro per maand per kind meer. Daarbovenop krijgen die gezinnen een eenmalige premie van 100 euro voor de periode 2023-2024. Op kruissnelheid zal dat alles 230 miljoen euro per jaar kosten aan de Vlaamse staatskas.

Kinderopvang

Welzijnminister Hilde Crevits (CD&V) maakt extra budget vrij voor kinderopvang.  ©  DBA

Voor de kinderopvang trekt de Vlaamse regering 115 miljoen euro extra uit. Daarmee wil minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) de subsidiëring versterken, extra plaatsen maken voor onthaalouders en de arbeids- en loonvoorwaarden versterken. Vooral voor de inkomenstarieven moeten die nieuwe plekken er komen. De drama’s in de kinderopvang van het voorbije jaar in gedachten zal ook de inspectie meer slagkracht krijgen.

Op langere termijn is het de bedoeling om het kindratio aan te passen. Dat zijn het aantal kinderen die één begeleider mag opvangen. Vandaag mag hij of zij zich over acht à negen kinderen ontfermen. Zeker voor de allerkleinsten is dat veel te veel. Hoe dat precies zal gebeuren, moet nog verder uitgedacht worden.

Zorgbudget

Er vloeit ook meer geld naar het zorgbudget, een som van 130 euro die mensen met speciale zorgnoden – denk aan gezinnen met een kind met een ernstige handicap, mensen met een beperking, ouderen die veel zorg nodig hebben, … – krijgen. De regering trekt daar 16 miljoen euro voor uit, gericht op de mensen die het meest nodig hebben. Drie kwart van de begunstigden zou zo meer krijgen.

Jobbonus

De jobbonus is het instrument waarmee de Vlaamse regering de lagere lonen wil ondersteunen. In tijden van torenhoge energiefacturen wil ze die nu verder uitbreiden om hen overeind te houden. Door de hoge automatische indexering dreigde die jobbonus net minder mensen bereiken, omdat veel mensen plots te veel zouden verdienen. Dus grijpen de ministers in. 73 miljoen extra komt er bij voor dit jaar, voor 2023 zal de maatregel 251 miljoen euro kosten. De ondergrens verhoogt van 1.800 euro bruto maandloon naar 1.950 euro, de bovengrens van 2.500 naar 2.900 euro. Wie aan de ondergrens zit, krijgt 600 euro per jaar. Daarna loopt het stelselmatig af tot 20 euro per maand. Dat laagste bedrag trekt de regering nu op tot 50 euro. Werknemers die in 2021 gewerkt hebben krijgen eenmalig een premie van 100 euro.

Alles bijeen moet dat ervoor zorgen dat de bevolkingsgroep die recht heeft op de jobbonus stijgt van 30 naar minstens 35 procent. “Hiermee zullen onder meer werknemers uit de voedingsindustrie, de metaalsector, de uitzendsector en de bouw recht hebben op de jobbonus”, zeg Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V).

 ©  BELGA

Steunpakket voor ondernemingen

Ook voor de bedrijven komt er steun. Bedrijven die in 2021 kunnen aantonend at ze minstens 7.500 euro aan energie-uitgaven hadden, komen in aanmerking voor een steun tot 80 procent van hun operationeel verlies, geplafonneerd op 500.000 euro per kwartaal. Voor de meer energie-intensieve ondernemingen en ondernemingen in gevoelige sectoren loopt dat maximumbedrag op tot 4 of 7,5 miljoen euro per kwartaal.

Dat krijgen de bedrijven wel niet zo maar. Ondernemingen die steun vragen, mogen een jaar geen dividenden uitkeren. En ze mogen maar beperkt gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid, maximaal 35 procent van de tewerkstelling in vergelijking met dezelfde periode van het jaar voorheen.

Daarbovenop breidt Vlaams minister van Economie Jo Brouns ook de bestaande overbruggingslening uit, zoals die al bestond voor de coronacrisis. Aan een interest van 1,5 procent kon een kleine onderneming tot 200.000 euro lenen. Dat wordt nu 750.000 euro. Voor alle ondernemingen wil de minister een nog uitgebreidere versie uitwerken, waardoor die maximaal 2 miljoen euro kunnen ontlenen. Die som zou op zes jaar terugbetaald moeten worden.

Nog eens honderd miljoen euro gaat naar een programma om de energie-efficiëntie en de duurzame energie te verhogen. Dat gaat vooral over advies en begeleiding voor bedrijven die daarmee aan de slag willen gaan.

Bevriezing huurprijzen van slecht geïsoleerde woningen

Huurders zijn twee keer getroffen door de hoge energieprijzen. Eén keer omdat ze vaak in minder goed geïsoleerde woningen leven, waardoor ze hogere energiefacturen in de bus krijgen. En een tweede keer omdat de huurprijs normaal gezien geïndexeerd wordt. Op dat laatste grijpt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) in. Een jaar lang mogen de minst energiezuinige huurwoningen niet geïndexeerd worden, het gaat om de EPC-labels E en F. Voor EPC-label D mag het met de helft.

N-VA-ministers Matthias Diependaele en Zuhal Demir nemen maatregelen om huurders en gezinnen beter te beschermen tegen de hoge energieprijzen. ©  BELGA

Daarnaast versterkt de Vlaamse regering ook het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen en trekt ze het budget op van de Vlaams Woonlening met 254 miljoen euro, tot 1,3 miljard euro in totaal. Daarmee kunnen kandidaat-kopers die in aanmerking komen voor de volle 100 procent lenen aan een gunstig rentetarief.

Energiefactuur

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kondigt maatregelen aan om ervoor te zorgen dat “niemand in Vlaanderen in de kou komt te staan”. Er komt een verbod op afsluitingen van 1 november 2022 tot en met 30 april 2023. 43 miljoen euro moet er via de OCMW’s voor zorgen dat de kwetsbare gezinnen een minimale levering aan aardgas en elektriciteit kunnen krijgen. Geschat wordt dat vier keer meer gezinnen daar beroep op zullen doen.

De Vlaamse overheid zal ook 148 miljoen euro aan groenestroomcertificaten opkopen en zet de Vlaamse energieheffing op nul.

Demir trekt ook nog eens 250 miljoen euro extra uit voor de droogteproblematiek, haar Blue Deal. Dat gaat dan over investeringen in het herstellen van natte natuur, circulair watergebruik, schaduwbomen op parkings en ga zo maar door.

LEES OOK. CD&V zakt steeds verder weg in het politieke moeras: “Mahdi moet duidelijk nog wat oefenen om te knikkeren met de grote jongens”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER