© RTV

Oppositie niet akkoord met advies van gemeente over stikstofplan

Baarle-Hertog -

Net als andere gemeenten in de Noorderkempen heeft Baarle-Hertog een advies overgemaakt aan de Vlaamse regering over het stikstofplan. Op de gemeenteraad van september vroeg oppositiepartij CDK om dat advies aan te passen.

Ronny van den Ackerveken

Meerderheidspartijen Forum+ en N-VA geven volgens CDK een positief advies over het stikstofplan. “Er wordt zelfs om een aanscherping gevraagd. Hiermee is elke rechtszekerheid zoek voor onze landbouwers”, zegt CDK-raadslid Marc Bruurs. “Ook ziet het college geen enkele noodzaak tot eigen dialoog met de landbouwsector. Het ontwerp van het plan wordt gewoon gevolgd en de gemeente wil alleen betrokken worden bij de besprekingen over de opmaak van het ontwikkelingsplan door de aangestelde intendant. Dit maakt de al zo moeilijke positie van onze landbouwers nog lastiger dan ze al is, daarom neemt de fractie van het CDK uitdrukkelijk afstand van het uitgebrachte advies.”

“We vragen om een socio-economische impactanalyse en grondig ecologisch onderzoek zodat keuzes kunnen worden gemaakt op basis van wetenschappelijk aangetoonde feiten. Er moet de mogelijkheid worden voorzien dat meer technieken erkend en toegelaten worden. Op die manier hebben landbouwers keuzemogelijkheden om hun stikstofemissies te reduceren. Het stikstofplan mag niet uitgaan van een bijkomende verstrenging voor de landbouwers in het Turnhouts Vennengebied. De minstens twee jaar economische onzekerheid voor deze landbouwbedrijven moet weggenomen worden. 42,8% van de stikstofdepositie is afkomstig uit het buitenland, zo is te lezen in het ontwerp van het plan. Vreemd genoeg is onze grensligging voor Forum+ en N-VA totaal geen aanleiding om hierover een passage op te nemen in haar advies.”

Geen rode bedrijven

Volgens burgemeester Frans de Bont (Forum+) heeft Baarle-Hertog geen positief advies gegeven. “We vinden het plan noch gunstig, noch ongunstig. Er zijn geen rode landbouwbedrijven in Baarle-Hertog of Zondereigen, maar we beseffen wel dat het voor de sector een impact heeft. De bedrijven moeten een toekomstvisie krijgen en op de juiste manier vergoed worden. Op de vraag van CDK om ongustig toe te voegen aan het advies kunnen we niet ingaan.” (ram)

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio