Het binnengebied tussen de Sint-Bavokerk, de Ring en de sporthal moet een nieuw publiek plein met geclusterde functies voor Noorderwijk worden. © Hans Otten

Cluster van school en zalen moet Noorderwijk eigen plein geven

Noorderwijk -

Als basisschool ’t Klavertje haar vestigingen zou samenbrengen en ook daar ook een polyvalente zaal aan kan worden toegevoegd, krijgt Noorderwijk (Herentals) een centraal dorps- en verenigingsplein.

Hans Otten

De opmaak van het masterplan voor het dorpshart van Noorderwijk zit in de laatste rechte lijn. Studiebureau Atelier Romain legde aan de inwoners een voorlopige versie van het plan voor, dat tegen november een definitief karakter moet krijgen. Daarbij biedt het bureau een visie op hoe het dorp met zijn vele pleinen, polyvalente zalen en schoolvestigingen een meer geordend karakter kan krijgen. Uitgangspunten daarbij zijn dat basisschool ’t Klavertje overweegt om enkele sites te clusteren, de stad een nieuwe sporthal bouwt op de plek van de huidige en de Sint-Bavokerk deels een nieuwe ontmoetingsfunctie krijgt.

“Er is momenteel in Noorderwijk een verspreid aanbod aan zalen, maar dat is niet op elkaar afgestemd en sommige zijn ook verouderd”, zegt Suzan Vanryckeghem van Atelier Romain. “De bedoeling is te komen tot een geclusterd en haalbaar aanbod, afgestemd op de noden. Daarnaast kan ’t Klavertje evolueren tot een brede school op één campus, waarbij we het ruimtegebruik zoveel mogelijk gaan delen. Zo kan bij die school een polyvalente zaal worden gebouwd, die ook voor de verenigingen dienst doet. De bestaande pastorij en schuur kunnen ook een ontmoetingsfunctie krijgen, terwijl de pastorijtuin mee benut kan worden als buitenruimte voor de school.”

Publiek plein

Het doel om van het binnengebied tussen Ring, Sint-Bavokerk en (nieuwe) sporthal een echt publiek plein met verschillende functies te maken, botst op zondag mogelijk wel met het feit dat de aanwezige Chiro Noorderwijk er ook haar activiteiten houdt. “De Chiro is bezorgd dat ze niet langer ongestoord met haar kinderen kan spelen. De leiding heeft nu zelf geopperd om te onderzoeken of het een optie is om naar een nieuwe stek buiten het dorp te verhuizen, eventueel in samenwerking met een andere jeugdbeweging”, zegt de onderzoekster.

Wanneer dat binnenplein vervolgens ook klimaatbestendiger en zo autoluw mogelijk wordt gemaakt, zou het zijn feitelijke functie als parking verliezen. Daarom benadrukt Atelier Romain dat het evenementenplein achter het Dorpshuis aan de overkant van de Ring zijn functie als centrale parking moet kunnen blijven uitoefenen. De aanleg van trage verbindingen moet de Noorderwijkenaren ook stimuleren om vaker de fiets te nemen in het dorp. Het doel is om tot een verkeersveiliger centrum te komen.

Woonnoden

Voor verdere woonontwikkeling in Noorderwijk trekt het masterplan de kaart van kernversterking. Dat wil zeggen dat het aantal nieuwe woonprojecten in het dorpscentrum beperkt wordt en vooral op maat moet zijn van de lokale noden, zoals de toenemende vergrijzing. “Het masterplan biedt dan een kader met krijtlijnen hoe toekomstige ontwikkelingen beter kunnen bijdragen aan de dorpskern, naast een aantal kwaliteitseisen die opgelegd kunnen worden en vooral de meerwaardecreatie voor de gemeenschap”, zegt Vanryckeghem.

In die zin omschrijft het masterplan ook niet hoe het dorpshart eruit moét zien, maar reikt het eerder krachtlijnen voor duidelijke toekomstvisie aan.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio