© ATV

Borgerhout wil geen ‘megafestivals’ meer op Spoor Oost: “De draagkracht van de buurt wordt overschreden”

Borgerhout -

De Borgerhoutse meerderheid wil geen grote festivals meer op de site Spoor Oost. Daarvoor diende ze tijdens de districtsraad maandagavond een motie in. “Het is niet de bedoeling dat Spoor Oost hét nieuwe festivalterrein van Antwerpen wordt”, aldus districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).

Elien Van Wynsberghe

Hiphopfestival Fire is Gold op 3 september en dancefestival Vaag Outdoor op 4 September, samen goed voor ruim 15.000 bezoekers. Deze donderdag studentenfestival StuDay en een maand later horrorfestival Fear. Er wordt tegenwoordig een duchtig potje gefeest op de site Spoor Oost in Borgerhout waar van 4 juni tot en met 10 juli ook de Sinksenfoor plaatsvond.

“We stellen een wildgroei aan megafestivals vast op Spoor Oost en daarbij is er maar zeer weinig oog voor de buurtbewoners”, zegt districtsburgemeester Marij Preneel. “Tijdens het weekend van 3 en 4 september was er twee keer tot middernacht geluidsoverlast. De Blauwe Lijn kreeg toen heel wat klachten binnen en de Facebookpagina van Borgerhout ontplofte. Terecht. Het schooljaar is net begonnen en in de woonblokken vlakbij wonen veel kinderen die de volgende dag naar school moesten.”

Het stuit het district tegen de borst dat zowel de buurtbewoners als het districtsbestuur zelf amper betrokken worden. “Als Borgerhout krijgen we de indruk dat alles waar ze in de stad van af willen, naar Spoor Oost wordt geduwd. Zonder overleg met de bewoners. Als district hebben wij op onze beurt een adviesbevoegdheid maar de aanvragen voor advies komen heel laat binnen. In het geval van het Fear Festival pas toen de tickets al in verkoop waren.”

Draagkracht buurt overschreden

Volgens Groen, PVDA en Vooruit Borgerhout brengen de grote festivals verschillende problemen met zich mee. “Behalve geluidsoverlast, zorgen ze voor veel verkeer in de wijk omdat ze een bovenlokaal publiek meebrengen. In het geval van Fire is Gold waren bovendien het skatepark, de speeltuin en de sportterreinen verschillende dagen afgesloten voor de jongeren, net als het fietspad”, aldus districtsraadslid Luc Moerkerke (Groen). “De draagkracht van de buurt wordt overschreden. De Sinksenfoor is al een grote belasting, maar tot daar aan toe”, zegt Preneel. “Maar het is niet de bedoeling dat Spoor Oost hét nieuwe festivalterrein van de stad wordt.”

Het Borgerhoutse districtsbestuur zegt overigens wel degelijk het potentieel van Spoor Oost in te zien. “Er gingen reeds fantastische evenementen door zoals Wintervuur, filmavonden, circus,… Evenementen met draagvlak voor de buurt en met een beperkte overlast. We zijn vragende partij naar dergelijke evenementen op de site. Jongeren moeten bovendien kunnen feesten. Liefst uitbundig met alles erop en eraan. Echter, festivals van een omvang als die van begin september inplanten op een locatie zoals Spoor Oost, is vragen om problemen. Dit werkt onnodige spanningen in de hand.”

Ook de Sinksenfoor heeft nu al enkele jaren zijn vaste plaats op Spoor Oost. © Carlo Coppejans

“Begrijpen de klachten”

“We weten inderdaad dat er onder andere via De Blauwe Lijn verschillende klachten zijn geweest na de evenementen op Spoor Oost. Zoals bij elk evenement worden die klachten meegenomen in de evaluatie die we achteraf opmaken”, zegt woordvoerster van burgemeester Bart De Wever (N-VA) Lauranne Van Dongen. “Bij evenementen worden geluidsnormen opgelegd die moeten worden nageleefd door organisatoren. Ook de resultaten daarvan worden geëvalueerd. Als dan achteraf blijkt dat er bepaalde zaken niet in orde waren, kunnen strengere maatregelen worden opgelegd.”

Of er een limiet staat op het aantal grote evenementen dat op de site georganiseerd mag worden? “We streven steeds naar een evenwicht tussen een levende stad en leefbaarheid voor de buurt. Er wordt dus zeker rekening gehouden met het aantal evenementen dat per locatie wordt georganiseerd. Zo krijgen organisatoren niet altijd hun voorkeurlocatie toegewezen maar zoeken we samen naar een plaats die bijvoorbeeld minder zwaar belast werd die periode.”

“Het is ook zo dat wanneer mensen een aanvraag indienen voor een evenement, ze onder meer hun verwachtingen over de opkomst moeten meegeven, hoeveel tijd ze nodig hebben om op te bouwen en af te breken”, legt Van Dongen uit. “Op basis daarvan dienen ze een locatievoorkeur in. Wij als stad nemen daarin uiteindelijk de eindbeslissing. Maar we zijn ons ervan bewust dat er dit jaar veel evenementen op Spoor Oost (en elders in de stad) hebben plaatsgevonden en hebben zeker begrip voor de klachten van de buurtbewoners.”

Aangeboden door onze partners