De voormalige brandweerkazerne in de Norbertijnerlei. © Google Maps

OVAM gaat PFAS-vervuiling op oefenterrein brandweer verder onderzoeken

Duffel -

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft op het voormalig oefenterrein van de brandweer in de Hondiuslaan in Duffel verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Bijkomend onderzoek kan de gemeente tot 85.000 euro kosten.

Chris Van Rompaey

In de Norbertijnerlei 34 was tot 2014 de brandweerkazerne gevestigd. Daar werd conform de geldende regelgeving PFAS-houdend blusschuim opgeslagen. Maar de brandweer hield ook blusoefeningen met mogelijk PFAS-houdend blusschuim op de onverharde berm ter hoogte van de inrit naar de waterzuivering Aquafin.

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat er verhoogde PFAS-waarden gevonden zijn in de bodem en het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig. “Daarin brengen we de verontreiniging verder in kaart en gaan we na of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM.

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een mogelijk risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

“Het lokaal bestuur Duffel is op de hoogte gebracht van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. De mensen die wonen of een onbebouwd perceel bezitten in de perimeter van 500 meter, ontvingen een brief in de bus met meer uitleg. Nieuwe informatie komt op de gemeentelijke website, maar ook per brief”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA).

Benjamin Van Wijnendaele (Groen) bracht het PFAS-dossier ter sprake op de gemeenteraadszitting. Dat gaf burgemeester Joosen de kans nog wat extra informatie mee te delen. “Het verdere, zogenaamd beschrijvend onderzoek verloopt in meerdere fases, waarbij wordt gekeken of er van die verontreiniging een risico uitgaat en of er een sanering nodig is. Voor de eerste fase van dat onderzoek ontvingen we ramingen die schommelen van 10.000 tot 25.000 euro. Elke extra fase kost uiteraard extra geld en het kostenplaatje kan tot 85.000 euro oplopen, te betalen door de gemeente. De eventuele sanering zit hier uiteraard nog niet bij”, benadrukt Sofie Joosen.

(cvr)

MEER OVER Duffel

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio