Er ligt een erfpacht van 99 jaar klaar voor het Sterckshof. Nu nog een overnemer vinden. © Jan Van der Perre

Provincie zoekt naar kandidaat om kasteel Sterckshof over te nemen

Deurne -

De provincie gaat, samen met de Vlaamse investeringsmaatschappij (PMV) op zoek naar een nieuwe bestemming voor het Sterckshof. Het moet om een duurzame economische invulling gaan.

De provincie verwierf het domein Sterckshof en het bijbehorende kasteel in de jaren twintig van de vorige eeuw en liet het volledig heropbouwen. Tot 2014 bevond het Zilvermuseum zich in het kasteel. De provincie is sindsdien op zoek naar een nieuwe eigenaar, zonder een goed resultaat echter.

“We zoeken een investeerder en ondernemer die van het als erfgoed beschermde kasteel iets moois wil maken. De ondernemer kan rekenen op de steun van PMV om de economische leefbaarheid van het project te verzekeren. Onder andere door een aanvullende lening voor de renovatie van het gebouw”, zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA).

Het kasteel wordt overdragen via een formule van erfpacht. De provincie verkoopt het kasteel aan PMV, waarna PMV als eigenaar de erfpachtnemer het gebruik geeft gedurende 99 jaar. Die erfpachtnemer moet zelf instaan voor de renovatie en het onderhoud van het gebouw.

PMV en de provincie lieten eerder een onderzoek naar de herbestemming van het kasteel uitvoeren. Uit dat onderzoek komen onder andere kantoren, een culturele invulling en woongelegenheden uit de bus. “Begin volgend jaar start een marktbevraging. We streven ernaar om tegen volgende zomer met de kandidaat van onze voorkeur rond de tafel te gaan zitten”, zegt Jan De Haes. (pvdp)

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio