©  BELGA

Vlaamse Mobiliteitsraad heeft scherpe kritiek op GAS-boetes voor snelheidsovertredingen: “Regelgeving schiet tekort”

De Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA) uit scherpe kritiek op de regels voor GAS-boetes bij lichte snelheidsovertredingen. Volgens de Mobiliteitsraad creëren die boetes straffeloosheid en verhinderen ze de ontwikkeling van correct beleid rond verkeersveiligheid.

mtmBron: BELGA

“Onbillijk”, is de conclusie over de zogeheten GAS 5-boetes in het meest recente advies van de MORA. Sinds vorig jaar kunnen gemeenten zelf GAS-boetes uitschrijven voor beperkte snelheidsovertredingen, maar “die regelgeving schiet tekort”, aldus de Mobiliteitsraad. “Ze is onvolledig en onduidelijk waardoor private spelers zoals ‘Trajectcontrole as a Service’ (TaaS) de hiaten in de GAS-wetgeving niet altijd te goeder trouw invullen - denk bijvoorbeeld aan het weghalen van een verkeersdrempel op een plaats waar geflitst wordt.”

In het advies van de MORA staat verder dat de GAS 5-regelgeving riskeert dat recidivisme niet wordt bestraft. “En GAS 5 is ook onmogelijk te combineren met een rijbewijs met punten, wat in de weg staat van een toekomstig verkeersveiligheidsbeleid.”

De regelgeving aanpassen, is geen optie, luidt het advies van de experten nog. “Er is dan ook een alternatief nodig. Wij adviseren het Vlaams Parlement en de regering om het zogenaamde ‘Crossborder-systeem’ met doorstortscenario te overwegen.”

 Crossborder is een digitaliseringsproject dat zorgt voor administratieve vereenvoudiging voor politie, justitie en burgers. Het systeem centraliseert het beheer en de verwerking van boetes. Crossborder zorgt overigens voor de automatisering van andere strafrechtelijke inbreuken, zoals inbreuken op de coronamaatregelen, winkeldiefstal of drugs.

 “De MORA adviseert om een gedegen parlementaire discussie te voeren waarbij de introductie van Crossborder en het bijhorende doorstortscenario ernstig overwogen worden”, luidt het. “De MORA vraagt de minister om samen met het Vlaams Parlement afspraken te maken over het tot stand komen van een robuuste regelgeving voor de handhaving van beperkte snelheidsovertredingen.”

Vastgoed

Jobs in de regio