Directeur Gryt Rombouts luidt de bel in de nieuwe kleuterschool Sint-Cordula Gelmelenpark. Die antieke schoolbel is zowat het enige relict uit de prefabtijd dat behouden werd en nog in gebruik is. © JAA

Droom pastoor Flor Stes komt alsnog uit: kleuters Sint-Cordula spelen en leren in Gelmelenpark

Schoten -

In het Gelmelenpark is de nieuwe kleuterschool van Sint-Cordula volledig klaar. De acht klasjes werden vorig schooljaar al in gebruik genomen, maar nu zijn ook de turnzaal, refter en groene speelplaats afgewerkt zodat de school voor 184 kleuters ingehuldigd kon worden. Bij de ingang van hangt niet toevallig een foto van wijlen pastoor Flor Stes.

Jan Auman

Dat Sint-Cordula in het Gelmelenpark toe was aan een nieuwe kleuterschool, wordt door niemand betwist. De lokalen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw waren niet eens met bakstenen gebouwd. De Zusters van Vorselaar kozen destijds bewust voor prefablokalen omdat ze ervan uitgingen dat die klasjes het toch maar ‘even’ moesten uithouden. Dat werd uiteindelijk een periode van zeventig jaar

“Het was de diepe wens van pastoor Flor Stes om de kleuters van Sint-Cordula in het Gelmelenpark een degelijke school te geven”, weet Chris Van Noten, voorzitter van het schoolbestuur Katholieke Basisscholen Schoten (KBS).

De foto van wijlen Flor Stes, bij de inkom. De droom van Flor werd ruim twee jaar na zijn dood verwezenlijkt. De Sint-Cordulagemeenschap is de pastoor dankbaar. © JAA

“Hij heeft daar zelf toe bijgedragen door vanuit de parochie de nodige fondsen ter beschikking te stellen. Flor heeft nog wel de plannen gezien, maar zijn droom heeft hij jammer genoeg niet meer zien uitkomen. Hij overleed een week voor de ‘barakken’ werden afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe school. Maar dankzij een foto, die Peter Elsen maakte naar aanleiding van zijn vijftigjarig priesterjubileum in 2019 en die een vaste plaats kreeg bij de ingang van de nieuwe school, zal hij er altijd bij zijn wanneer onze kinderen hier spelen en groeien in het groen.”

Het bouwproject kende een moeizame aanloop door de demarches van een buur die minder enthousiast was over de plannen van de directie en het schoolbestuur. Vervolgens werd in het te slopen gebouw asbest aangetroffen, dat omzichtig verwijderd diende te worden.

Moestuintje

In juni van 2021 hielpen de leerlingen van de lagere school de kleuters verhuizen zodat die in september van hetzelfde jaar een nieuw schooljaar in een gloednieuw gebouw konden beginnen. Dat telt acht klassen of twee meer dan vroeger. Elk klasje heeft zijn eigen terrasje of buitenplekje met een moestuintje. Op elk niveau staan de vier klassen met elkaar in verbinding zodat ook activiteiten in grotere groepen mogelijk zijn.

“Maar om sportief te bewegen moesten onze kleuters nog het hele voorbije schooljaar naar de grote school in de Vordensteinstraat stappen. Juf Ellen en meester Dieter, die kleutergym geven, beschikken hier nu over een ruime turnzaal. Die kan nog flink groeien door de mobiele wand weg te nemen die de turnzaal scheidt van de refter. En ook onze nieuwe speelplaats, die bewust aan de zijde van het park aangelegd werd, kreeg pas dit jaar vorm”, neemt directeur Gryt Rombouts me mee naar een oase vol spelende kinderen.

De groene speelplaats sluit mooi aan bij het Gelmelenpark op de achtergrond. © JAA

“Vroeger lag de speelplaats aan de straatkant. Nu lijkt het of onze kleuters in het park zelf spelen. De straat en de auto’s zijn veraf. Een mooi decor, maar we proberen de speelplaats op zich ook groen aan te kleden. Siergrassen staan er al. Drie grote bomen volgen dit najaar. De plaats om ze te planten is al voorzien. Zo wordt het hier op ons schooldomein ook een klein speelparkje. De speeltoestellen willen we in de toekomst nog vervangen”, kondigt Gryt Rombouts aan.

“De oude schoolbel hebben we bewust gehouden. Haar gerinkel blijft ook in de gloednieuwe school het sein om in de rij te gaan staan. Zo’n handbel klinkt veel mooier dan een elektronische. Onze kinderen zijn het zo gewend.”

Kasteeltje Gelmelenhof

De nieuwe kleuterschool van Sint-Cordula in het Gelmelenpark kostte 2,2 miljoen euro. “Met dank dus aan Flor Stes en het schoolbestuur, maar ook aan de gemeente”, zegt Gryt Rombouts. “Die heeft ons eerst onderdak gegeven in kasteeltje Gelmelenhof toen onze school herschapen was in een bouwwerf. Ook toen de kleuters al wel in hun nieuwe klassen konden, maar ze het nog zonder speelplaats moesten stellen, heeft de gemeente gastvrij een stukje park afgebakend om de speeltijden als vanouds vrolijk te laten verlopen in open lucht.”

Vandaag ontvangt Sint-Cordula in de vestiging Gelmelenpark dagelijks 161 kinderen. De komende maanden zal dat aantal nog wat aangroeien wanneer de jongste kleuters instappen. De nieuwe school is voorzien op een capaciteit van acht klassen van 23 kleuters of 184 kinderen. En Gryt Rombouts is niet alleen gelukkig met de mooie nieuwe school, maar ook omdat ze het nieuwe schooljaar is kunnen starten met een juf en meester in elke klas. 

Burgemeester Maarten De Veuster knipt het officiële lintje van de nieuwe kleuterschool in het bijzijn van directeur Gryt Rombouts en Marc Janssens en Veerle Molkens van het schoolbestuur. © JAA

 © JAA

Gryt Rombouts toont de nieuwe ruime zaal voor de kleutergym. © JAA

Chris Van Noten, voorzitter van het Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Schoten, bij de inkom van de nieuwe kleuterschool van Sint-Cordula en de foto van wijlen pastoor Flor Stes, die er een vaste plek kreeg. © Peter Elsen

Mooie kleuterkunst siert de gangen van het hoofdgebouw. © JAA

Deze kleuters zijn de nieuwe refter al goed gewend. © JAA

Het gebouw langs de Rodeborgstraat, met het groenscherm in volle groei. © JAA

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio