Enkele kinderen spelen de nieuwe outdoor pingpongtafel in. De bewoners van de Krommelei maken het gezellig langs de kant. © JAA

Wijkbudget brengt pingpongtafel voor Krommelei

Wijnegem -

De bewoners van de Krommelei kunnen zich voortaan uitleven op een fraaie outdoor pingpongtafel. Het is één van de eerste concrete resultaten van het project ‘wijkbudget’, waarmee de gemeente inwoners de kans geeft helemaal zelf te bepalen waar (een deeltje) van het overheidsgeld naartoe gaat.

Jan Auman

Tienduizend euro. Zoveel zat er in de pot die het schepencollege vorig jaar voor het eerst uittrok in het kader van haar ‘wijkbudget.’ “Goed nabuurschap is essentieel voor de goede sfeer in een wijk. Dat heb ik in m’n jeugd zelf ondervonden in de wijk Zevenbunder”, aldus schepen Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!), de geestelijke vader van de wijkbudgetten.

“Wij kozen voor een betonnen pingpongtafel om in de buurt van de oude schommels en draaimolen van de gemeente op de hoek van de Krommelei en Schijnbeemdenlaan”, vertelt Rebecca Van Rie, volgens de buren veruit de meest verbindende figuur in de wijk. “Mijn vier kinderen, maar ook die van heel wat buren zijn die oude speeltuin intussen ontgroeid. Bovendien kan een pingpongtafel ook oudere mensen in beweging krijgen en de buren gezellig samenbrengen.”

Rebecca Van Rie (oranje jas) nam het voortouw en slaagde erin om een deel van het Wijnegems wijkbudget naar de Krommelei af te leiden. © JAA

Dat bleek bij de inhuldiging zopas. Rebecca’s kinderen Colette (8), Achilles (9), Maurice (11) en Bernard (12), maar ook heel wat andere kinderen en hun ouders kwamen de mooie betonnen pingpongtafel – met bewust afgeronde hoeken - uittesten. Rebecca, die als één van de laureaten van het wijkbudget 2021 3000 euro ter beschikking kreeg, handelde de bestelling helemaal zelf af en kon rekenen op haar echtgenoot Koen Quaghebeur om de tafel stevig te verankeren op het speelplein.

Tot 1 november 2022 kan je zelf een voorstel indienen om een deel van het Wijnegems wijkbudget jouw richting te laten uitkomen. Met je buren gezellig bijpraten op een gevelbankje, een boekenruilkast waar alle buren uit de straat van kunnen genieten, een stoeptegel die plaats maakt voor een mooie gevelplant of een deelsysteem zodat niet iedereen uit je straat in duur tuingereedschap moet investeren, … “Er zijn heel wat knappe projecten die het leven in je buurt mooier kunnen maken. Heb jij zo’n idee? Dan horen we het graag”, aldus Tachelet.

Ook dit jaar is 10.000 euro voorzien waar één of meerdere projecten mee kunnen ondersteund worden. Het college van burgemeester en schepenen beslist voor 31 december over de uiteindelijke toekenning en het subsidiebedrag. Het college kan één of meerdere projecten per jaar goedkeuren.(jaa)

Meer info over wijkbudget Wijnegem

Schepen Tom Tachelet testte de nieuwe pingpongtafe ook uit. © JAA

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio