©  © UGent, foto Jonas Vandecasteele en Yentl Vandendriessche

UGent sluit 5 campussen en wil alle faculteiten tegen 2050 samenbrengen in 3 clusters

De UGent wil vijf campussen sluiten en haar elf faculteiten in en rond Gent geografisch samenbrengen in drie clusters. Dat staat in een ingrijpend plan dat de Gentse universiteit vrijdag toelicht. Het onderwijs dat aan enkele duizenden studenten op de bewuste sites wordt gegeven, zal op andere locaties worden verstrekt. Rector Rik Van de Walle wil zo komen tot een “compacte universiteit die zich toelegt op haar kerntaken”.

Bron: BELGA

Het versnipperde - en soms verouderde - gebouwenpatrimonium van de universiteit is duur in onderhoud en niet klaar voor de toekomst. Onder meer de campus Coupure (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) en de campus Dunant (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), worden tegen 2050 verlaten, staat in het bewuste toekomstplan.

De universiteit beheert vandaag 271 gebouwen op een oppervlakte van zowat 2,5 km², verspreid over een twintigtal campussen. Maar dat is niet efficiënt en het staat doelgerichte investeringen in de weg, vindt de universitaire leiding. Hoeveel het toekomstplan zal kosten is nog niet becijferd, maar het gaat om een oefening die een substantiële impact moet hebben op de universitaire begroting. 

De hervestiging in moderne en duurzame gebouwen wordt een investering ten belope van vele miljoenen. Die is nodig om universitaire activiteiten te concentreren in drie clusters: een zogenaamde stadscluster, een middencluster en een ‘zuidcluster’ die zich uitstrekt tot de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Vijf grote campussen liggen vandaag niet in die clusters en krijgen dus een nieuwe locatie.

Het gaat om campussen in het centrum van de stad, met grote aula’s waar duizenden studenten les volgen, zoals dus de campussen Coupure en Dunant. Maar ook campus Schoonmeersen, waar binnenkort een woondorp voor Oekraïense vluchtelingen wordt opgetrokken, campus Heide (waar een deel van de faculteit Diergeneeskunde verblijft) en campus Rommelaere krijgen een nieuwe bestemming.

Studentenhuisvestiging

De domeinen worden tegen 2050 verkocht of in concessie of erfpacht gegeven aan een externe partij. De universiteit zal de komende jaren onderzoeken hoe de bewuste gebouwen een nieuwe invulling kunnen krijgen.

“Een van de opties is om te onderzoeken of een gebouw dat we verlaten heringericht kan worden tot studentenhuisvesting”, zegt Van de Walle. “Gent is de grootste studentenstad van het land. Maar we hebben vandaag 10.000 studentenkamers te kort. Dat is een groot probleem.” De Gentse rector lijkt een voorkeur te hebben om die activiteit uit te besteden. “Mijn overtuiging is dat een universiteit zich moet toeleggen op haar kerntaken. We steunen alle initiatieven die tot meer kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkamers leiden ten volle, maar we moeten niet per se zelf meer studentenhomes bouwen.”

De verhuis van enkele campussen betekent niet dat activiteiten worden stopgezet en zouden ook geen baanverlies inhouden. Personeelsleden die vandaag werken op de sites die verlaten zullen worden, zullen daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht, belooft de universiteit. In het najaar zullen infosessies georganiseerd worden waar het toekomstplan nader wordt toegelicht.

In 2050 moeten alle activiteiten dan geconcentreerd zijn in drie clusters. Een stadscluster in het centrum van Gent met de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie, Politieke en Sociale Wetenschappen, de architectuurschool van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en de biologen van de faculteit Wetenschappen.

Een middencluster die zich rond de Sterre en het UZ Gent situeert, met de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, en een deel van de faculteit Wetenschappen.

En een zuidcluster die zich uitstrekt vanaf de campus Ardoyen in Zwijnaarde met heel wat groepen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, en Bio-ingenieurswetenschappen, tot de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke.

Volgende week start aan de UGent het nieuwe academiejaar. Dat wordt vrijdag plechtig geopend met een academische zitting en een stoet van hoogwaardigheidsbekleders en togati doorheen de stad.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER