©  Getty Images, rr

Hoe beslecht je een discussie over de temperatuur in huis? “Is die 22 graden voor jou écht noodzakelijk, geef dan toe op een ander vlak”

Op hoeveel graden gaat de thermostaat? Het is een discussie die dezer dagen in menig huiskamer wordt gevoerd, nu de gasfactuur een steeds grotere hap uit het gezinsbudget neemt. Moet de knip op de beurs, of gaat comfort boven alles? Vanessa Muyldermans, relatietherapeute uit Mechelen, weet hoe je best kunt voorkomen dat zulke kwesties leiden tot ernstige conflicten tussen de partners. “De koppels die het meeste kans hebben om een crisis als deze te doorstaan, zijn zij die rekening houden met elkaars behoeften en waarden.”

Jonas Rosquin
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Keuze van de Redactie

MEER OVER