© REUTERS

Kernreactor Doel 3 gaat vandaag dicht, maar einde nog niet in zicht: “Zolang er splijtstof aanwezig is, is er werk”

Doel -

Vandaag gaat definitief de stekker uit Doel 3. Het is de eerste Belgische reactor die met pensioen gaat, maar voor het personeel is er nog bijna twintig jaar werk. “We zitten op een roetsjbaan waar steeds stukken bijgebouwd worden.”

Jonas van Boxel

LEES OOK. Directeur kerncentrale trekt streep door eventuele herstart Doel 3: “Met nucleaire veiligheid improviseer ik niet”

Vanavond rond 21u gaat de stekker er al uit bij Doel 3. Dat is natuurlijk wat oneerbiedig uitgedrukt, want bij het stilleggen van een kernreactor komt heel wat kijken.

Volgens Peter Moens, directeur van de kerncentrale, is er in Doel 3 nog zeventien à negentien jaar werk. Dat werk start met een stopzettingsfase, die vijf jaar duurt. De 157 splijtstofelementen – de brandstof voor de reactor – worden uit de reactor getild en in koeldokken afgekoeld. Dat duurt drie tot vijf jaar. Daarna gaat de splijtstof naar speciale containers en vervolgens naar definitieve ondergrondse berging. De centrale zelf wordt tegelijk ontsmet van radioactieve deeltjes.

LEES OOK. Na 25 jaar strijd eindelijk historisch akkoord over woonzekerheid in Doel: “Maar het echte werk begint nu pas”

Belangrijk om op te merken is dat de reactor in deze jaren technisch gezien nog niet definitief onbruikbaar wordt. Dat komt pas tijdens de ontmantelingsfase, en daar is op dit moment nog geen vergunning voor. Die fase duurt maar liefst tien tot twaalf jaar en wordt gevolgd door de afbraak van de site, nog eens goed voor twee jaar. Het hele proces kost ongeveer een miljard euro.

“We staan voor een triestige dag”, zegt Etienne Schelstraete. De 60-jarige ACV-afgevaardigde werkt al negentien jaar voor Engie in Doel en was daarvoor al actief in de kerncentrale, in dienst van een onderaannemer. “Deze namiddag doen we een eresaluut voor Doel 3. Volgende week vrijdag is er een plechtiger eerbetoon, met filmpjes en een boek over de veertigjarige geschiedenis van de reactor.”

LEES OOK. Voorbereiding werken afbraak Doel 3 kan wachten: nucleaire waakhond FANC geeft groen licht

Gegarandeerd werk tot pensioen

Volgens de vakbondsman verandert voor het personeel nog niet al te veel. “Zolang er splijtstof aanwezig is, is er werk. Die splijtstof zit dan niet in een reactor, maar in de dokken. Hoe dan ook moet er 24 op 24 en 7 op 7 over gewaakt worden, dit voor vijf jaar.”

Wel zijn de laatste tijd al een aantal mensen die in shiften bij Doel 3 stonden, overgeplaatst naar Doel 4. “Ze vullen er gaten in het dienstrooster op, bijvoorbeeld van mensen die met pensioen gaan.”

Hoeveel werknemers er specifiek voor Doel 3 werken, is moeilijk te zeggen. “Er zijn heel weinig diensten die uitsluitend voor één reactor werken”, zegt Schelstraete. “Voor de medewerkers die in shiften werken, is dat wel het geval. We hebben er zo’n 350, een derde daarvan zit op Doel 3. Dus ruim honderd mensen.”

Maar op dit moment moet er niemand vertrekken. Meer nog, Engie doet er alles aan om de gegeerde technische profielen aan boord te houden. “Eind vorig jaar werd al beslist dat mensen van 45 jaar of ouder gegarandeerd tot aan hun pensioen aan boord kunnen blijven”, zegt Schelstraete. “Ook voor jongere mensen is er de garantie dat ze zo lang mogelijk in Doel kunnen werken. Op het moment dat dat niet meer mogelijk zou zijn, wordt gekeken naar een overplaatsing binnen Engie-Electrabel. En als dat niet meer lukt, wordt er elders gekeken in de sector. Engie heeft een verklaring getekend waarin ze tewerkstelling tot aan het pensioen garanderen, wat toch redelijk uniek is.”

Roetsjbaan

Voor er sprake was over een verlenging van Doel 4, had Engie al een premie vooropgesteld voor mensen die bleven tot 30 juni 2026 en dan moesten vertrekken. “Zij kregen dan een premie ter waarde van een bruto jaarloon”, zegt Schelstraete. “Die maatregel staat tijdelijk on hold, tot er duidelijkheid is over Doel 4. Wel zijn er andere financiële ‘retentiemaatregelen’.”

Voor het personeel in Doel zijn het al lang onzekere tijden, met niet alleen de onderhandelingen over de verlenging van Doel 4, maar recent ook nog politieke discussies over het op de valreep tóch nog opnieuw in gebruik nemen van Doel 3. Durven de werknemers stilletjes nog hopen op een nieuw leven voor de reactor? “Ik durf niets meer uit te sluiten”, zucht Schelstraete. “Eind 2014 hebben we al eens onze tanker gedraaid door Doel 1 en 2 toch te verlengen. Dat leek toen onmogelijk. Ook de verlenging van Doel 4 was tot enkele maanden geleden onmogelijk, klonk het bij Engie en de politiek. Als personeel zitten we op een roetsjbaan met loopings en schroeven, waar ze aan het eind dan nog een heel stuk bijbouwen. Voor mij is intussen alles mogelijk geworden.”

Vastgoed

Jobs in de regio