Antwerps PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. © Joris Herregods

Mie Branders (PVDA) klaagt regeling parkeerplaatsen voor scholen aan: “Dit is je reinste Kafka”

Antwerpen -

Antwerps gemeenteraadslid Mie Branders maakt zich ongelooflijk druk over de verplichting die scholen hebben om parkeerplaatsen aan te leggen op het eigen terrein. “Deze regeling is je reinste Kafka”, zegt Branders. “Scholen hebben wel andere zaken aan hun hoofd dan parkeerplaatsen.”

Sacha Van Wiele

Als scholen de capaciteit aan leerlingen willen uitbreiden, moeten ze rekening houden met de parkeernorm in de bouwcode van Antwerpen. Aan de hand van een reeks criteria bepaalt de stad Antwerpen hoe groot de parkeerlast zal zijn in de buurt.

De school staat dan voor drie keuzes. Ofwel worden de extra parkeerplaatsen gerealiseerd op het terrein van de school. Alleen dreigt dit dan te wegen op de investering voor een uitbreiding van de leerlingencapaciteit. Als de school voorrang geeft aan het aantal plaatsen voor leerlingen of gewoon niet over de ruimte beschikt, kunnen de niet-gerealiseerde parkeerplaatsen worden afgekocht. De derde optie is om samen met de stad Antwerpen een buurtparking te realiseren.

De twee laatste opties hebben zware financiële gevolgen voor de school. Zo moeten het Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen en Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool elk 15.000 euro afkoopsom betalen voor het niet realiseren van parkeerplaatsen in de school. De stad Antwerpen heeft echter een regeling om schoolbesturen daarvoor te compenseren. Het bedrag wordt terugbetaald.

“Schoolteams kampen al met een zware planlast”, zegt Branders in de raadscommissie. “Ze zoeken volop manieren om iets te doen aan het capaciteitstekort en het tekort aan leerkrachten. Daarbovenop moeten ze nu vergaderen over de parkeernorm die is vastgelegd door de stad. Aan wie ze eerst een afkoopsom moeten betalen om dat dan later terug te vragen van diezelfde stad. Deze regeling is belachelijk en je reinste Kafka.”

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio