Rising You bouwde de klimmuur in park Spoor Noord. © Dirk Kerstens

N-VA-gemeenteraadsleden kritisch over subsidies aan vzw’s

Antwerpen -

Subsidies voor opleiding tot glasvezellassers en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen naar werk gaven aanleiding tot kritische bemerkingen bij de Antwerpse N-VA-gemeenteraadsleden Kevin Vereecken en Johan Klaps. “Er mag geen winst worden gemaakt op de kap van de belastingbetaler” en “In de raad van bestuur zitten mensen met dezelfde politieke signatuur” waren enkele citaten uit de raadscommissies.

Sacha Van Wiele

Het is duidelijk dat heel de affaire rond Let’s Go Urban een traumatische ervaring was voor het Antwerpse stadsbestuur. Projecten die subsidies krijgen van de stad Antwerpen, worden nauwgezet voor het licht gehouden. Dat is het geval bij de ondersteuning van de vzw Rising You die een opleiding glasvezellasser gaat geven. Deze vzw krijgt daar iets meer dan 66.500 euro voor.

“Ik zie dat Rising You niet alleen een vzw is, maar ook dat er een coöperatieve vennootschap is met dezelfde naam en met dezelfde mensen in de raad van bestuur van de vzw”, zegt Vereecken. “Beiden zijn ook nog eens op hetzelfde adres gevestigd in Brussel. Dat zagen we ook bij Let’s Go Urban. De vennootschap maakt ook winst. Op zich is dat geen probleem, maar ik zou betreuren dat die winst wordt gemaakt op de kap van de belastingbetaler. Zijn we zeker dat alles koosjer is?”

Antwerps schepen van Werk Erica Caluwaerts (Open Vld) is ervan overtuigd dat alles in orde is. Rising You had voor de stad ook al opleidingen tot stellingbouwer gegeven.

Smet

Benjamin Gerard, coördinator van de vzw Rising You, heeft begrip voor de kritische ingesteldheid van de raadsleden. “Na Let’s Go Urban moet ik meer tekst en uitleg verschaffen bij onze werking”, zegt Gerard. “Dat is ook geen probleem. Wij werken deels met overheidsgeld, dus moeten we dubbel zo goed opletten hoe we die middelen besteden. Aan de term ‘sociale ondernemerschap’ hangt na Let’s Go Urban een smet.”

Rising You is opgericht in 2015 als een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Het hoofddoel is de integratie van vluchtelingen en dat via klimsport, opleidingen en begeleiding naar werk. Rising You leidt jaarlijks 70 tot 80 mensen op, met een succesgraad van 90%. “Goede klimtechnieken helpen bij het bouwen van stellingen”, zegt Gerard. “Ook glasvezellassen gebeurt in veel gevallen op grote hoogte. Als vennootschap treden we op als een soort selectiebureau voor bedrijven die mensen zoeken in knelpuntberoepen. De inkomsten van de vennootschap benutten we om het duur opleidingsmateriaal, de sportinfrastructuur en de begeleiders mee te betalen voor de vzw. Daardoor betaalt de VDAB of de stad Antwerpen uitsluitend voor de opleiding die de vzw geeft. De raadsleden zijn trouwens steeds welkom om kennis met ons te maken.”

Politici

De vzw JobRoad krijgt geld vanuit de bevoegdheid Sociale Economie van schepen Tom Meeuws (Vooruit). Het doel is om de kloof te dichten tussen werkzoekenden en werkgevers. Met de toevloed aan Oekraïense vluchtelingen is er een specifieke aanpak nodig. “In deze vzw zitten respectabele mensen uit de bedrijfswereld, maar ook mensen met dezelfde politieke signatuur”, zegt Johan Klaps. Het gaat in dit geva lom Vooruit-politici Ingrid Lieten en Yamila Idrissi.

Meeuws verdedigt de keuze voor JobRoad. “Met de Oekraïense vluchtelingen, waarvan 1.700 nu een equivalent leefloon hebben, is de druk op onze eigen diensten hoog”, zegt Meeuws. “JobRoad beschikt over specifieke kennis en heeft veel contacten met interimbureaus.”

Klaps en Vereecken benadrukken dat het puur toeval is dat beiden hierover zo kort achter elkaar tussenkwamen in subsidiedossiers aan vzw’s en er geen partijpolitieke strategie achter zit. “Het waren gewoon twee opvallende dossiers”, zegt Vereecken.

MEER OVER Erica Caluwaerts

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio