De ontruiming van het kerkhof is volop aan de gang.  © Marc Peeters

Ontruiming kerkhof van Bouwel: Rechter beveelt dat één graf (voorlopig) niet mag aangeraakt worden

Bouwel -

Een inwoner van Bouwel (Grobbendonk) heeft twee juridische procedures opgestart tegen het gemeentebestuur van Grobbendonk. De twistappel in beide dossiers is het oude kerkhof van Bouwel waar de klager een principieel probleem heeft met de toepassing van een nieuw beheersreglement. De klager wil inhoudelijk niet op vragen ingaan. Schepen van Juridische Zaken Eric Van Meensel (N-VA) doet dat wel.

Marc Peeters

In Bouwel is deze week begonnen aan de gedeeltelijke ontruiming van het oude kerkhof rond de kerk. Daarvoor werd eerder een reglement opgesteld dat door de gemeenteraad is goedgekeurd. De oudste graven worden in principe weggehaald. Mensen die een ouder graf toch nog een tijd wensen te behouden, kunnen dat doen mits het betalen van een concessievergoeding, wat de klager uit principe zou weigeren te doen.

“De burger die de gemeente heeft gedagvaard is van mening dat ons reglement discrimineert en ingaat tegen de grondwet die elke vorm van discriminatie verbiedt”, legt schepen Van Meensel uit. Meer concreet gaat het om de gelijke behandeling van graven van oud-strijders. “Deze zaak wordt volgende week ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout. Dat wil zeggen dat wordt vastgesteld of er een zaak is, maar de behandeling ten gronde is voor veel later.”

Het graf dat bescherming krijgt is afgebakend met een rood-wit lint. © Marc Peeters

Tijd die de klager, die één specifiek graf wil behouden, niet heeft aangezien de ontruiming aan de gang is. Het graf behoort toe aan een oud-strijder en familielid van de klager. Daarom trok de Bouwelnaar eerder deze week eenzijdig naar de rechter om de stopzetting van de ontruiming van het kerkhof te vragen.

“De rechter is daar niet op ingegaan”, weet Van Meensel. “Maar hij heeft wel opgelegd dat het ene graf dat de klager na aan het hart ligt, voorlopig niet mag aangeraakt worden.” Er is ook een dwangsom aan gekoppeld. “De rechter heeft bevolen dat er op zeer korte termijn een debat op tegenspraak moet gevoerd worden waarbij de gemeente haar argumenten kan aanbrengen over de vraag of het ene graf voorlopig moet gevrijwaard worden. Dit in afwachting van de afloop van de definitieve procedure over het reglement.”

Lintjes rond graf

Om vergissingen te vermijden met het graf uit 1969, dat in slechte staat verkeert, is er een rood-wit lintje omheen gehangen. “De zaak over dat ene graf wordt dinsdag ingeleid, de behandeling zal vrij snel daarna volgen en de uitspraak is wellicht voor eind oktober”, vermoedt Van Meensel.

Als de voorlopige bescherming van het graf wordt bevestigd, kan het gewoon blijven. In het andere geval lijkt het vooralsnog betalen van de concessie het laatste redmiddel. “De zaak over het reglement start woensdag”, besluit Van Meensel. “Voor er een uitspraak ten gronde is over een mogelijke vorm van discriminatie in het reglement, zijn we allemaal een paar jaar ouder.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners