Een betere kwaliteit van het openbaar vervoer moet er voor zorgen dat mensen uit de rand niet met de wagen naar Antwerpen komen. © Joris Herregods

Zonder bijsturing strandt Antwerpen op 80 procent van klimaatdoelstelling

Antwerpen -

Antwerpen wil met het klimaatplan de uitstoot van CO2-uitstoot verminderen met minstens 50 procent tegen 2030. Uit een doorrekening blijkt dat tegen die datum de doelstelling voor 80 procent zou worden gehaald. Het verminderen van de uitstoot door personenwagens en het inzetten van warmtepompen en zonne-energie hinken achterop. Klimaatregisseur Manon Janssen suggereert als bijsturing emissievrije zones.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Klimaatregisseur vraagt aanscherping Antwerps Klimaatplan: “Mobiliteit blijft de achilleshiel”

De doelstellingen in het klimaatplan werden in 2018 vastgelegd. Maatregelen op verschillende domeinen moeten zorgen dat er een reductie komt van 50 procent of 870,3 kiloton CO2 tegen 2030. Met de inzichten van vandaag kwam er een doorrekening van dit plan.

Schepen Tom Meeuws en klimaatregisseur Manon Janssen blijven optimistisch over behalen van klimaatdoelstelling. © Joris Herregods

“Zonder bijsturingen zouden we tegen 2030 80 procent van onze doelstelling halen tegen 2030 of een reductie van 700 kiloton”, zegt klimaatregisseur Manon Janssen. “De 100 procent behalen we dan zonder bijsturing in 2033. Uit de doorrekening blijkt wel dat we op het juiste spoor zitten. Ik raad het stadsbestuur wel aan om meer ambities te tonen en bij te sturen, en dus niet te wachten tot 2033. Er is geen reden om in paniek te slaan, maar er moet best nog wel wat gebeuren.”

In de reeks van maatregelen worden de vooropgestelde doelstellingen niet gehaald in het terugdringen van de uitstoot bij personenwagens, het verduurzamen van kantoren en winkels, en de installatie van warmtepompen en het halen van energie uit windmolens.

Openbaar vervoer

Dat de reductie bij personenwagens niet op het juiste traject zit, komt vooral omdat er een verkeerd uitgangspunt werd gehanteerd in de modal shift naar duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Er werd vertrokken van gereden kilometers, terwijl het om verplaatsingen moet gaan, zoals in het Toekomstverbond is vastgelegd.

“Met de verplaatsingen binnen de stad zitten we goed, maar het probleem zit vooral bij de verplaatsingen vanuit de rand naar de stad”, zegt de klimaatregisseur. “Het is duidelijk dat de kwaliteit van het openbaar vervoer moet verbeteren.”

Het ontbreekt de stad Antwerpen volgens Janssen aan een actief beleid naar het reduceren van de uitstoot aan CO2 door winkels en kantoren. Het installeren van warmtepompen en kleine windturbines blijkt in een stad als Antwerpen minder realistisch te zijn dan eerst gedacht.

Bij één maatregel ligt de stad Antwerpen wel voor op de vastgelegde doelstelling: zero-emissie wagens. “De elektrificatie van het wagenpark gaat sneller dan we zelf hadden ingeschat”, zegt de klimaatregisseur.

Ook Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) blijft optimistisch over het halen van de doelstelling.

“We doen wat anderen niet durven en dat is ons beleidsplan doorrekenen en bijsturen waar nodig”, zegt Meeuws. “We weten nu waar we op koers zitten en waar niet. Dat we tegen 2030 80 procent halen is goed nieuws, maar we blijven streven naar de 100 procent tegen die datum. Dit moet lukken als we enkele grote slagen kunnen slaan, zoals 20 miljard liter proceswater voor de industrie met regen- en rioolwater in plaats van drinkwater.”

De concrete bijsturingen moeten nog verder worden uitgewerkt. De prioriteit moet wel liggen op isolatie van woningen, afbouw van personenvervoer met de wagen en uitbreiding van zeo-emissie auto’s, en de uitbouw van warmtenetten. Zo stelt de klimaatregisseur voor om te onderzoeken waar emissievrije zones of autovrije wegen een positief maatschappelijke waarde hebben.

MEER OVER Tom Meeuws

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio