Tot aan de Brusselpoort kregen de vesten al een nieuwe tijdelijke invulling. © Dirk Vertommen

Mechelaars kunnen definitieve invulling van nieuwe vesten bespreken tijdens gesprekstafels en online bevraging

Mechelen -

Op maandag 3 oktober organiseren de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) opnieuw participatiemomenten over de vernieuwing van de Mechelse vesten. De voorbije maanden werd een conceptontwerp opgemaakt dat verder besproken wordt. Er komt ook een online bevraging.

Stijn Van de Sande

De werken voor de invoering van eenrichtingsverkeer op de Mechelse vesten zijn volop aan de gang. Vanaf de Zandpoortvest tot aan de Brusselpoort geldt er al een nieuwe verkeerssituatie met een tijdelijke invulling. Op termijn willen de stad Mechelen en AWV de vesten echter een definitieve nieuwe invulling geven. Daarbij wordt er meer ruimte vrijgemaakt voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer, maar ook voor groen en water.

Om te bepalen hoe de vesten een plek kunnen worden voor ontmoeting, sport, spel en ontspanning worden er gesprekstafels georganiseerd. “Na de eerste gesprekstafels en een online bevraging in mei en juni, ging het ontwerpteam aan de slag”, zegt schepen van Participatie Rina Rabau Nkandu (Vld-Groen-m+). “Op 3 oktober stellen ze hun uitgewerkt conceptontwerp voor aan de Mechelaars en gaan we erover in gesprek. Studiebureau SWECO maakt met die input vervolgens een aangepast ontwerp tegen het begin van 2023.”

Online bevraging

De gesprekstafels vinden plaats op maandag 3 oktober van 16 tot 21.30u in de gebouwen van Crescendo CVO aan de Vaartdijk 86. Inschrijven kan nog tot en met 29 september. Iedereen is welkom, maar buurtbewoners krijgen een extra bewonersbrief met een uitnodiging om deel te nemen. Vanaf 5 oktober kan je ook online je mening geven over de plannen. Daarnaast worden een aantal organisaties specifiek aangeschreven om zo groepen te bereiken die anders niet gehoord worden.

Na de voorstelling van een voorontwerp in de eerste maanden van volgend jaar, kunnen de Mechelaars opnieuw feedback geven. Wellicht in maart start het openbaar onderzoek. Er zullen dan opnieuw verschillende infomarkten georganiseerd worden. Eind 2023 moet de gefaseerde definitieve heraanleg van de vesten van start gaan. (svds)

www.denieuwevesten.be/denkmee

MEER OVER Mobiliteit Mechelen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio