© ATV

Berchems woonzorgcentrum De Veldekens onder verhoogd toezicht: “Ernstige tekorten vastgesteld”

Berchem -

Het woonzorgcentrum De Veldekens is door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) onder verhoogd toezicht geplaatst. AZG doet dit wanneer er vragen rijzen over de kwaliteit van de zorg of als er ernstige klachten zijn. In het geval van De Veldekens werd de stap gezet na een onaangekondigde inspectie op 31 augustus.

Elien Van Wynsberghe

Die inspectie werd uitgevoerd naar aanleiding van een klacht die werd ingediend via de Woonzorglijn. “Tijdens die inspectie werd een aantal ernstige tekorten vastgesteld”, zegt Lien Thoelen, woordvoerster bij het AZG. Zo werd een gebrek aan verpleegkundig personeel en verpleegkundige permanentie vastgesteld. Er werden ook foute registraties in de zorgdossiers van de bewoners opgemerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp die niet werd toegediend maar die wel werd geregistreerd. Verder werd het toedienen van medicatie niet altijd geregistreerd en er werden ook problemen vastgesteld met de wondzorg van patiënten waaronder een gebrek aan dagelijkse verzorging. Tot slot werd ook geconstateerd dat bewoners erg lang moeten wachten wanneer ze bellen met een hulpvraag.

“Omdat het hier om ernstige tekorten gaat, is de voorziening onder verhoogd toezicht geplaatst”, aldus Thoelen. “Concreet betekent dit dat De Veldekens meer inspectie zal krijgen, minstens twee maal per jaar. Voor alle tekortkomingen worden ook remediëringsplannen opgevraagd. Dit is een aanmaning. De voorziening krijgt nu de kans om te verbeteren, om deze tekorten weg te werken. Die kans moet ze grijpen anders riskeert ze een schorsing of een intrekking van haar erkenning.”

Actieplan opgesteld

De Veldekens behoort tot zorggroep Vulpia dat woonzorgcentra in het hele land openhoudt, waaronder zestien in de provincie Antwerpen. De Veldekens zelf telt ‘160 luxueuze kamers die van alle gemakken voorzien zijn’, zo vertelt de website van het woonzorgcentrum.

Vulpia laat weten dat het het inspectieverslag ter harte neemt. “We zijn na één inspectie onder verhoogd toezicht geplaatst. In dat opzicht hadden we dit niet zien aankomen”, zegt communcatieverantwoordelijke Helga Van Werde. “Maar we zijn meteen met het verslag aan de slag gegaan en hebben een gedetailleerd actieplan opgesteld. We hebben er het volste vertrouwen in dat de volgende inspecties positief zullen zijn. We zijn ons ook bewust van de aandacht die uitgaat naar transparantie en ondersteunen dat ook. Het belang van onze bewoners staat voorop en het team in De Veldekens gaat er voor 200% voor.”

In totaal staan er vandaag negentien Vlaamse woonzorgcentra onder verhoogd toezicht van het AZG waarvan vijf in de provincie Antwerpen. (evw)

Aangeboden door onze partners