Juul De Cock (rechts) met zijn vrouw Martine Le Blon (tweede van rechts) met drie vrijwilligers van de Temse Schenkt vzw ©  pvs

Vzw verdeelt hulpgoederen en ziet dat steeds meer gezinnen in de problemen komen: “Maar als we niet snel een nieuwe locatie vinden, is het gedaan met ons”

Temse -

Hulporganisatie Temse Schenkt vzw heeft het laatste half jaar de vragen om hulp zien verdubbelen. De zestien vrijwilligers van de vzw werken zich uit de naad om wekelijks 50 gezinnen uit de nood helpen. Maar de vzw is nu ook zelf op zoek naar hulp. Hun thuisbasis in het oude Sint-Amelberga Instituut wordt binnenkort gesloopt en de vzw moet elders een onderdak vinden. “Als we niet snel een nieuwe locatie vinden, is het gedaan met onze vzw”, klinkt het bij stichter Juul De Cock (70).

Pieter Van Hecke