Door boringen is er nog tot en met 21 oktober plaatselijke hinder mogelijk in de Dieperstraat. In de straat staan ingrijpende werkzaamheden gepland. © Joren De Weerdt

Nog maand lang plaatselijke hinder door boringen in Herselt: gemeenteraad stemt in oktober over voorlopige rooilijn

Herselt -

De vernieuwing van de Dieperstraat in Herselt komt dichterbij. De komende maand is er in de straat nog plaatselijke hinder mogelijk door boringen. Die maken deel uit van het milieuhygienisch onderzoek dat voorafgaat aan de ingrijpende werkzaamheden die er later plaatsvinden. Een rioleringsdossier wordt er gekoppeld aan de aanleg van dubbele fietspaden. Het begin van die vernieuwingen staat tegen eind 2023 of begin 2024 gepland.

Kristof Van Rompaey

“Het dossier van de Dieperstraat loopt al meer dan twintig jaar, maar er is helaas nooit veel meer mee gedaan”, zegt schepen van Mobiliteit Raf Vangenechten (Mensen Met Mensen). “De plannen zijn al zo’n tiental jaar geleden opgemaakt, maar voor de rest heeft het project eigenlijk altijd stilgelegen, tot wij nu alles weer in gang hebben gezet.”

Eerst wordt de riolering in de straat aangepakt. Er komt een gescheiden afvoerstelsel. Bewoners zullen zelf ook een gescheiden afvoer moeten aanleggen. Om hen daarbij te helpen, voorziet Aquafin een afkoppelingsdeskundige. “De Dieperstraat heeft zijn naam niet gestolen als laagste punt van de gemeente”, merkt de schepen op. “Omdat er in het verleden problemen met wateroverlast zijn geweest, wordt de regenweerafvoer er ook vergroot.”

Nieuwe rooilijn

Eens de rioleringswerken klaar zijn, krijgt de straat fietspaden van twee meter breed aan beide kanten van de weg. Waar mogelijk wordt een groene bufferzone voorzien. Daarvoor zijn innames van privaat domein nodig, ook wel onteigeningen genoemd, maar nergens hoeven er woningen te verdwijnen of gebouwen te worden gesloopt. Na de vaststelling van de voorlopige nieuwe rooilijn, volgde een openbaar onderzoek. “In de periode dat bezwaren mogelijk waren, lieten we het volledig traject uitstippelen met palen”, zegt de schepen. “Zo konden mensen effectief zien welke impact de nieuwe rooilijn zou hebben op hun eigen domein. Een stuk duidelijker dan op papier.”

 © Joren De Weerdt

En bezwaren kwamen er. “Met de projectstuurgroep hebben we de meeste bemerkingen opgelost”, zegt de schepen. “Een aantal ervan blijft nog open, omdat ze niet op te lossen zijn. De tweede voorlopige vaststelling van de nieuwe rooilijn komt normaal in oktober op de gemeenteraad. Natuurlijk moeten we ook rekening houden met onze buurgemeente Hulshout, waar de Dieperstraat overgaat in de Jozef Michielsstraat. Ook zij moeten hun zegen geven.”

Einddatum

De onteigeningen komen op de rekening van de gemeente. Eens ze gebeurd zijn, kan een aannemer worden aangesteld voor de aanleg van de nieuwe wegenis. “Via ons fietsfondsdossier hebben we voor het hele traject een subsidie weten te verkrijgen van de provincie”, deelt de schepen nog mee. “De einddatum die ik zelf zou willen? Die ligt intussen al jaren achter ons. Maar in het laatste kwartaal van 2023 of het eerste van 2024 gaan we aan de werkzaamheden beginnen. Natuurlijk is dit een ingrijpend project. Je mag rekenen dat het toch meer dan een jaar gaan duren.”

Door de boringen die momenteel in de Dieperstraat aan de gang zijn, is plaatselijke hinder mogelijk tot en met 21 oktober. Verkeer blijft er wel in beide richtingen door kunnen.

www.herselt.be/project-dieperstraat

MEER OVER Mobiliteit Kempen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio