De gemeenteraadsleden kregen een toelichting over de strijd tegen de drugscriminaliteit. Van linksaf: directeur van de federale gerechtelijke politie Antwerpen Yve Driesen, Antwerps procureur des konings Franky Dekeyzer, voorzitter van de raadscommissie Koen Laenens, burgemeester Bart De Wever en Antwerps korpschef Serge Muyters. ©  Joris Herregods

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) verwacht tot 100 miljoen euro extra aan energiekosten

Antwerpen -

Voor dit jaar werd er al 25 miljoen euro extra vrijgemaakt om de energiefactuur te betalen van de stad Antwerpen. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verwacht dat dit de volgende drie jaar wel eens zou kunnen oplopen richting 100 miljoen euro.

Sacha Van Wiele

De Wever, die zijn schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) verving in de raadscommissie, is weinig optimistisch in zijn antwoord op de vragen van gemeenteraadsleden Sam Van Rooy (Vlaams Belang) en Mie Branders (PVDA).

“Voor onze gas- en elektriciteitsfactuur hadden we al 20 miljoen euro extra opzijgezet en we verhogen dit nogmaals met 5 miljoen euro”, zegt De Wever. “Als we dit extrapoleren naar de volgende drie jaar, dan kan dit toenemen met tientallen miljoenen. Ik vrees dat we niet ver van de 100 miljoen euro gaan komen die we extra moeten vrijmaken om onze energiefactuur te betalen. Dit is alleen voor de stad en nog niet voor onze dochters, zoals het stedelijk onderwijs. Het zijn mokerslagen.”

Meer duidelijkheid over de energiefactuur komt er in november met de begroting. Toch baart de energiefactuur de burgemeester nog niet de grootste zorgen. Volgens hem is dit slechts een detail in vergelijking met de stijging van de loonkosten van het stadspersoneel.

“Dat de stads- en staatskas alle problemen gaan oplossen is niet realistisch”, zegt De Wever. “We gaan weloverwogen beslissingen moeten nemen om de bewoners die het echt nodig hebben te ondersteunen. Wat ik niet ga doen, is overdreven verwachtingen creëren. Met de top van onze administratie bekijken we wat we kunnen doen om die stijgende kosten op te vangen. Een slachtpartij onder het personeel willen we voor alle duidelijkheid niet.”

De Wever wijst erop dat Antwerpen schuldenvrij is en hij wil dit zo houden. “Ik wil mijn begroting in het groen houden”, zegt de burgemeester. “Ondertussen geef ik zelf het goede voorbeeld door de verwarming af te zetten op mijn kantoor. Ik kan u zeggen dat dit nu al sterk tegenvalt.”

Drugsgeweld

Dat schepenen Jinnih Beels (Vooruit) en Els van Doesburg (N-VA) in het VRT-programma Terzake met elkaar in debat gingen over de drugsproblemen zorgde maandagavond voor wrevel bij de Antwerpse oppositiepartijen. Vooral omdat de themacommissie over deze problematiek op datzelfde moment achter gesloten deuren moesten plaatsvinden in het stadhuis.

“Het is bijzonder cynisch dat het college nu interne oppositie organiseert in een televisieprogramma, terwijl deze zitting achter gesloten deuren moet plaatsvinden”, zegt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Filip Dewinter. “Dit schepencollege geeft het slechte voorbeeld. De tegenovergestelde visies tussen Vooruit en N-VA worden op de televisie geëtaleerd: de harde aanpak versus gedoogbeleid. Dit leidt tot chaos. Als dit stadsbestuur hier al geen antwoord op kan geven, hoe wil het dan de drugsmaffia aanpakken?”

Dewinter pleitte er daarom voor om de themacommissie openbaar te maken. Ook PVDA, Groen en CD&V deelden dezelfde bezorgdheid.

Naast burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaven Antwerps procureur des konings Franky Dekeyzer, directeur van de federale gerechtelijke politie Antwerpen Yve Driesen en Antwerps korpschef Serge Muyters een toelichting over de strijd tegen de drugscriminaliteit. Omdat het hier om gevoelige informatie gaat, is beslist om deze toelichting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

“Beide schepenen vertolken het standpunt van hun partij en dat hoort bij vrije meningsuiting”, zegt De Wever. “Bovendien is de strijd tegen de georganiseerd misdaad geen bevoegdheid van het lokale bestuur.”

De Wever zag geen tegenstelling tussen de gesloten zitting en het televisiedebat. De toelichtingen vonden plaats achter gesloten deuren. De raadsleden konden hun bedenkingen daarna formuleren en dit met open deuren.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Bart De Wever Antwerpen