Deze en ook de andere gele paaltjes die in december door gemeentearbierders ‘geplant’ werden in de JB Pittoorsstraat en Ganzenweg verdwijnen opnieuw. Hier, op het kruispunt van Ganzenweg met Vuurkruisenlaan wordt ook het rondpuntje gesaneerd.  © JAA

Wijnegem West weldra ‘verlost’ van gele paaltjes: “Maar eenrichtingsverkeer blijft”

Wijnegem -

Na negen maanden komt een einde aan het veelbesproken experiment rond mobiliteit en burgerparticipatie voor Wijnegem West. “Door de gele paaltjes weg te nemen, geven we bewoners opnieuw meer bewegingsvrijheid in hun eigen wijk. Maar we behouden eenrichtingsverkeer in de Ruggeveldstraat en breiden dat zelfs uit, ook in de Ganzenweg”, aldus de opvallend gelijkgestemde burgemeester Leen Wouters (N-VA) en Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!).

Jan Auman

Tot 15 augustus mochten bewoners van de huizen en appartementen tussen Merksemsebaan en Turnhoutsebaan stemmen op één van de vier vervolgscenario’s voor de afwikkeling van het verkeer. Die peiling kwam er nadat de gemeente in december een aantal drastische ingrepen had ingevoerd om een antwoord te bieden op het toenemend sluipverkeer, vooral richting Turnhoutsebaan. Straten werden geknipt, eenrichtingsverkeer ingevoerd en overal gold plots een snelheidsbeperking van 30 km per uur.

De Ruggeveldstraat inrijden vanaf de Merksmsebaan zal nog wel kunnen, maar zowel de Turnhoutsebaan als straks ook de Houtlaan worden onbereikbaar door het eenrichtingsverkeer dat uitgebreid wordt. © JAA

De maatregelen leidden tot verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders, petities, bezoeken aan het gemeentehuis en interpellaties in de gemeenteraad. “We hebben altijd gestreefd naar een breed draagvlak. Daarom hebben we ons voor deze definitieve evaluatie niet alleen gebaseerd op tellingen en de visie van specialisten, maar ook op de mening van de mensen die er wonen. Bijna de helft van alle gezinnen (47%) bracht een stem uit. Dat verraadt een grote betrokkenheid”, aldus Tom Tachelet, bevoegd voor Mobiliteit.

De ‘voting’ leert de gemeente dat de bewoners vooral niet nog meer maatregelen en paaltjes willen en dat ze snakken naar meer bewegingsvrijheid in hun eigen wijk. “We moeten nodeloos omrijden om tot bij ons eigen huis te geraken”, is een veel gehoorde klacht. Daarnaast blijkt dat ze zich in de Fortveldstraat – niet ten onrechte volgens burgemeester en schepen – het kind van de rekening voelen omdat ze door de proef net extra belast worden. Een en ander werd bevestigd door tellingen.

Schepen Tom Tachelet en burgemeester Leen Wouters tonen het plan met de definitieve verkeersmaatregelen: “We zien het terugschroeven van dit experiment niet als een nederlaag. Ingtegendeel. Draagvlak zoeken was van meet af aan onze bedoeling.” © JAA

Symbool

“We hebben onze conclusies getrokken. De harde knip van de Ganzenweg en Jan Baptist Pittoorsstraat ter hoogte van de Vuurkruisenlaan ligt moeilijk. De verwenste gele paaltjes – symbool van dit experiment – verdwijnen daarom. Daardoor zal het ook in de Fortveldstraat opnieuw kalmer worden”, kondigt Tom Tachelet aan.

“Maar helemaal terug naar af willen wij noch de bewoners. De 30 km per uur blijft. We ontvingen voorts een sterk signaal dat het doorgaand verkeer geweerd moet worden. Daarom blijft het eenrichtingsverkeer in de Ruggeveldstraat wel behouden. De maatregel wordt zelfs verlengd tot de Ertbruggestraat. Als later dit najaar de nieuwe verkeerslichten op de Houtlaan in werking treden, zou dit anders tot extra ongewenst doorgaand verkeer kunnen leiden in Wijnegem West. En tot op heden blijken nogal wat chauffeurs het inrijverbod ter hoogte van de De Wijngaardstraat te negeren.”

Dit rondpunt wordt omgezet in een gewoon en veiliger kruispunt met voorrang van rechts. © JAA

Rondpunt weg

Met hetzelfde doel – afsnijden van sluipverkeer – wordt nu ook in de Ganzenweg eenrichtingsverkeer ingevoerd, tussen De Wijngaardstraat en Vuurkruisenlaan. Aanvullend verdwijnt het ronde punt tussen Vuurkruisenlaan en Ganzenweg om terug te keren als klassiek kruispunt met voorrang van rechts. “Bewoners signaleren ons dat chauffeurs dit rondpunt geregeld in de verkeerde richting opdraaien en zo onveilige situaties veroorzaken”, argumenteert de burgemeester.

Wouters en Tachelet benadrukken dat hun partijen in dit dossier op dezelfde golflengte zitten en dat de nu afgekondigde maatregelen definitief zijn en geen nieuwe proefperiode inluiden. De borden en signalisatie – of het weghalen ervan – volgen in oktober.

Het toeval wil dat in het laatste stukje Fortveldstraat vanaf deze week al eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. Daardoor kan je deze straat niet meer in via de Turnhoutsebaan. De maatregel heeft niks met de verkeerscirculatie in West te maken, maar met de net begonnen werken aan de nieuwe appartementen op de site van café Krabbershoek. Deze maatregel geldt voor één jaar.

Op dit plannetje zijn de weerhouden ingrepen aangeduid. Gene knip meer, maar wel meer eenrichtingsverkeer. © Gemeente Wijnegem

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio