Schepen Walter Brat trok onder meer naar de vrije lagere school Sint-Eduardus om de Operatie Proper-cheque te overhandigen aan leerkracht Kurt De Belder en directeur Rob Van Den Bergh. © RR

Beloning voor zwerfvuilhelden van scholen en jeugdbewegingen

Schoten, Merksem -

De scholen en jeugdverenigingen die deelnemen aan Operatie Proper kregen van Mooimakers en het gemeentebestuur een mooie financiële beloning. Dit keer vielen de lagere scholen Sint-Eduardus en Sint-Filippus in de prijzen. Daarnaast deelden ook KSA Gudrun en – opvallend want gevestigd in Merksem – Chiro Tom & Sam in de prijzen.

Operatie Proper is een actie waarbij scholen en jeugdverenigingen die zwerfvuil duurzaam aanpakken een duwtje in de rug krijgen. Ze stellen een actieplan op en gaan de strijd aan tegen zwerfvuil. Hiervoor krijgen ze, naast een cheque, ook inspiratie, tips en ondersteuning van Mooimakers, de campagne van de Vlaamse overheid om straten en pleinen netjes te houden.

“In totaal keren we dit jaar zo’n 3.000 euro uit aan vier organisaties”, aldus schepen van Leefmilieu Walter Brat (N-VA). “Hoe meer acties je plant, hoe hoger het bedrag is dat je krijgt. Naast de klassieke zwerfvuilacties, zorgen de deelnemers er ook voor dat de strijd tegen afval een plaatsje krijgt in de lessen en activiteiten. Zo wordt iedereen betrokken bij het project, van meester tot juf en van leerling tot leider.”

Leave No Trace

Brat was erg onder indruk van de inspanningen die werden geleverd door vrije basisschool Sint-Eduardus, campus Antoon Van Dijckstraat. Daar zitten de oudste leerlingen. Enthousiast trekker van het Operatie Proper-project daar was daar leerkracht Kurt De Belder, die op de volledige steun kon rekenen van directeur Rob Van den Bergh. Zij kregen zowat de hele school mee. De beloning van 775 euro zal gebruikt worden om gelijkaardige schoonmaak- en milieuacties op school en in de omliggende Deuzeldwijk te ondersteunen.

“Onze school stelt een planning op om met leerlingen en leerkrachten minstens elke maand het zwerfvuil in de aanpalende straten rond de school op te ruimen”, aldus meester Kurt De Belder van Sint-Eduardus. “We besteden extra aandacht aan zwerfvuil vermijden bij activiteiten zoals festiviteiten, traktaties, praktijkles… Onze school legt een aanpak vast om tijdens schooluitstappen of meerdaagse activiteiten het principe Leave No Trace te hanteren. Minstens elk trimester meten leerlingen en leerkrachten de hoeveelheid zwerfvuil op verschillende doelplaatsen binnen de schoolmuren en vergelijken dat met eerdere resultaten. We hebben iemand aangesteld die regelmatig controleert of de inhoud van de afvaleilanden correct gesorteerd is. Bij foutieve sortering wordt actie ondernomen.”

 © RR

Merksem

Andere laureaten, die allemaal een gelijkaardig bedrag ontvingen, waren basisschool Sint-Filippus, KSA Gudrun in Berkenrode en Chiro Tom & Sam. Die laatste laureaat is opvallend want gevestigd over de gemeentegrens in het Antwerpse district Merksem. Maar volgens schepen Walter Brat beperken de jongens en meisjes van die Chirogroep hun jacht op zwerfvuil gelukkig niet tot het grondgebied van de stad Antwerpen.

Scholen of jeugdverenigingen die nog willen instappen in het project kunnen voor dit jaar nog inschrijven tot 31 oktober 2022 via www.mooimakers.be. (jaa)

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio