Polderhart is alleen mogelijk dankzij de inzet van  vrijwilligers. © koen fasseur

Polderhart evolueert van ruilwinkel tot gratis sociaal voedsel- en kledingpunt

Berendrecht, Zandvliet, Lillo -

Polderhart startte zeven jaar geleden als ruilwinkel in het oude postkantoor van Berendrecht. Omdat die gebouwen werden verkocht, kwam Polderhart op straat te staan. Nu herrijst de sociale vereniging als vzw in de gebouwen van Antwerps Biopolder Campus. Ruilen is niet meer aan de orde, want voeding en kleding zijn gratis.

Erik Vandewalle

Peter Gabriëls en een ploeg van meer dan veertig vrijwilligers begonnen begin dit jaar met de herstart van Polderhart. Toen het aanbod kwam om de nieuwe vzw onderdak te bieden in drie leslokalen van de oude Berenschool, twijfelde niemand. 

Peter Gabriëls: “Ons Polderhart is altijd een beetje blijven kloppen. Toen de winkelruimte in het oude postgebouw wegviel, werd het een sociaal meldpunt. Tijdens de coronacrisis deelden we voedselpakketten uit aan ongeveer 25 gezinnen. Het gebrek aan ruimte begon ons wel parten te spelen. In mijn bureau thuis stonden de dozen opgestapeld tot aan het plafond. Het aanbod van Antwerps Biopolder Campus kwam dus op het goede moment. De ligging is super want vlak bij het centrum van Berendrecht. In het gebouw woont ook een conciërge, wat maakt dat er altijd sociale controle is.”

Voedingwinkeltje en bistro. © koen fasseur

Voeding en kleding

Peter Gabriëls neemt me mee naar het lokaal waar kleding en schoenen worden aangeboden. Alles is er netjes gesorteerd en geordend. “Dankzij onze vrijwilligers kan alle kleding professioneel worden aangeboden. Op schabben wachten mannen-, vrouwen en kinderkledingstukken op de eerste klanten. Een ander lokaal is omgebouwd tot voedingswinkel. Hier vind je ook een gezellige bistro. “Belangrijk is dat onze klanten hier in alle rust iets kunnen drinken en praten met elkaar. Armoede leidt vaak tot sociaal isolement en dat willen we helpen voorkomen. In een derde lokaal verwerken de vrijwilligers alles wat wordt binnengebracht. Kleding wordt gewassen, gestreken en geordend. Wat kapot is, krijgt geen plaats in ons aanbod”, onderstreept Peter Gabriëls.

In tegenstelling tot het concept ruilwinkel, gaat nu alles gratis de deur uit. “Drie doelstellingen zetten we centraal. Ten eerste de voedselbedeling, ten tweede een kledingaanbod ter beschikking stellen en ten derde een ontmoetingsplaats worden voor onze klanten. Elke vrijdag zijn klanten er welkom. “Armoede is een onrecht en niemand verdient het om honger te lijden. Daarom laten we niemand in de kou staan. Onze klanten vinden de weg naar Polderhart via het OCMW, CAW, huisartsen en scholen. Het is de bedoeling om in een later stadion na te gaan of onze klanten ook werkelijk tot de doelgroep behoren. We richten ons op de mensen die wonen in postnummer 2040 of die er een link mee hebben.”

Kleding- en schoenafdeling. © koen fasseur

Zelf kiezen

Polderhart bood begin dit jaar hulp aan een dertigtal gezinnen, nu zijn dat al vijftig gezinnen. De sociale vereniging vreest dat het aantal de komende maanden nog sterk zal toenemen. “Gelukkig kunnen we rekenen op gulle voedselleveranciers. Via Foodsavers Antwerpen (een organisatie die voedseloverschotten verzamelt en herverdeelt onder mensen in armoede, red.) en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) kunnen we wekelijks rekenen op voedsel. Bij de plaatselijke Carrefour mogen we een keer per week alle zuivel ophalen die bijna vervallen is. Aanbod is dus verzekerd. Het is ook belangrijk dat onze klanten zelf mogen kiezen en dat we rekening houden met de vervaldata van voeding”, vult Peter Gabriëls nog aan.

Polderhart opent elke vrijdag zijn deur aan de Bullesteeg van 10u tot 12u en van 18u tot 20u.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio