De directie besliste om de kinderopvang sterk in te perken. © Erik Van Eycken

Ouders wijkschool De Mart misnoegd over minder kinderopvang: “Wat gebeurt er met de centen?”

Rijmenam -

De directie van wijkschool De Mart besliste onlangs om sinds 1 september de naschoolse kinderopvang in te perken en slechts een uur na het einde van de lessen kosteloze opvang te voorzien. Enkele ouders begrijpen niet waarom. “Er is geen uitweg. Bovendien gaat de directie ervan uit dat de meeste ouders thuis werken en dagelijks hun kinderen kunnen komen halen”, zegt vader van twee Antoine Meunier.

Erik Van Eycken

De wijkschool maakt deel uit van basisschool De Knipoog in centrum Rijmenam. Verschillende ouders zijn misnoegd en stellen zich vragen bij deze aanpak. “Vroeger stond de gemeente in voor de naschoolse opzichters. Dat systeem veranderde. De school krijgt nu centen per kind om naschoolse opvang in te richten, toch blijkt dat in de werkelijkheid anders”, zegt Antoine Meunier, die spreekt namens de ouders.

Schepen van Onderwijs Bart Vanmarcke (Open Vld) beaamt dat de gemeente geen opvang meer voorziet, maar dat elke school een budget van 90 euro per kind ontvangt. “We hebben als gemeente te weinig voeling met de situatie op speelplaatsen. Vroeger waren er dertig opzichters voor onze zes scholen, nu geven we elke school een budget. Dat ligt hoger dan in andere Vlaamse gemeenten en steden, dus het is zeker geen besparingsoperatie zoals hier en daar wordt beweerd.”

Directrice Inge Claes van De Knipoog en De Mart spreekt dat argument tegen. “Voor ons als school is naschoolse kinderopvang een grote kost. Met dat budget komen we er gewoon niet. In De Mart zijn er amper vijftig leerlingen, maar de rest van de kosten blijft. In verhouding kost De Mart, in vergelijking met De Knipoog, ons meer aan elektriciteit en gas. Daarom moeten we besparen. Ik noem het wel een besparingsoperatie”, zegt ze.

Alternatieven

Intussen zitten de ouders met de handen in het haar. “We krijgen geen inzage in de ontvangen subsidies, noch wordt er transparant gecommuniceerd over het tekort om de opvang alsnog te kunnen organiseren. Alternatieven werden niet aangeboden, het voorstel om deeltijdse opvang te regelen - enkele dagen per week, met het oog op beschikbare budgetten - werd niet aangehoord”, aldus Antoine Meunier.

 ©  Erik Van Eycken

“Sommige mama’s en papa’s werken van thuis”, zegt directrice Claes. “Het lijkt ons een kleine moeite om de kinderen om 16.15u van school af te halen. Maar het klopt niet dat er geen alternatief werd aangeboden. We stelden voor om een busverbinding van De Mart naar het centrum in te leggen, toch hebben de ouders hier geen oor naar. Ik wil nog toevoegen dat we gezien het beperkte budget de kinderopvang in De Knipoog ook hebben moeten inperken.”

Controle

De gemeente kent de subsidies toe onder voorwaarden. De centen dienen voor naschoolse opvang. “Exacte cijfers hebben we momenteel nog niet omdat het schooljaar pas loopt. Maar het spreekt voor zich dat we zullen controleren of onze subsidies op een correcte manier zullen worden gebruikt. Als blijkt dat de middelen niet correct worden ingezet, zal dat gevolgen hebben”, aldus schepen Vanmarcke. “Bovendien hebben we voor de verandering van het systeem met alle directies aan tafel gezeten. Iedereen was dus op de hoogte.”

De ouders van de leerlingen in De Mart vrezen dat door de nieuwe aanpak het schooltje, dat op de grens met Peulis ligt, op termijn zal verdwijnen. “Al het budget gaat naar de school in het centrum, terwijl in de wijkschool het sanitair in lamentabele toestand verkeert. Mede door gebrek aan opvang zal het laatste lokale schooltje vele leerlingen verliezen. Zij zullen hun toevlucht zoeken naar scholen in Peulis, Grasheide of Keerbergen, waar zij ook hun toevlucht zullen zoeken in vrijetijdsactiviteiten. Rijmenam zal enkel nog een slaapplaats worden voor onze kinderen”, besluit Meunier.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio