De onderhoudswerken vonden vrijdag plaats. © RR

Actiecomité Zevenhuizen bezorgd om onderhoudswerken op verkavelingsgebied tijdens juridische procedure

Lint -

De eigenaar van het gebied Zevenhuizen in Lint heeft vrijdag onderhoudswerken laten uitvoeren op het terrein. Ongehoord volgens het actiecomité aangezien er nog een juridische procedure loopt.

Filip Spoelders

Projectontwikkelaar Matexi heeft een omgevingsvergunning om de 7,5 hectare open ruimte te verkavelen tot een wijk met 205 woongelegenheden en 35.000 vierkante meter groenzone. Zevenhuizen vzw en Grootouders voor het Klimaat vechten de bebouwing echter aan. “Zevenhuizen ligt in een overstromingsgebied en bestaat grotendeels uit nattegraslanden met een ecologische waarde. De graslanden zijn ruw en vormen een potentieel totdottergrasland. Daarom werden verschillende acties, ook juridische, ondernomen. Dinsdag werd de vordering tot schorsing van de omgevingsvergunning van deputatie nog behandeld voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Blijkbaar wenst de projectontwikkelaar deuitspraak niet af te wachten en start hij voorbereidingswerkzaamheden. Het is niet aanvaardbaar dat bij een hangende procedure de beslissing niet afwacht wordt”, reageren beide organisaties.

Wacht op uitspraak

Volgens burgemeester Rudy Verhoeven (N-VA) gaat het helemaal niet om voorbereidende maar om onderhoudswerken. “De grondeigenaars hebben het schepencollege op de hoogte gebracht dat zij onderhoudswerkzaamheden zullen uitvoeren op hun eigendom. De stelling dat er ernstige schade aan het gebied wordt aangebracht is niet correct. De gemeente respecteert het eigendomsrecht van eigenaars wanneer zij onderhoudswerken wensen uit te voeren. De projectontwikkelaar voert geen werken uit.”

Hij geeft aan dat het verloop van de juridische procedure wel degelijk wordt afgewacht. “Alle partijen wachten de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen af. Dit blijkt uit het eenvoudige gegeven dat de ontwikkelaar, ondanks over een uitvoerbare omgevingsvergunning te beschikken, nog niet is overgegaan tot enige handeling. De rechtsgang wordt ook nu niet in het gedrang gebracht.”

 © RR

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio