Het ontwerp mobiliteitsplan bekijkt ook de ovonde. © mgk

Ontwerp mobiliteitsplan ligt op tafel en wacht op jouw reacties en suggesties

Kapellen -

Het ontwerp van het mobiliteitsplan is klaar. Centraal in het plan staat het STOP-principe, waarbij Stappen en Trappen of voetgangers en fietsers voorkeur krijgen. Er loopt een openbaar onderzoek tot en met 30 september.

Schepen Koen Helsen (Open Vld): “Het plan, opgemaakt door studiebureau Vectris in samenwerking met de gemeente, geeft de zwakke weggebruikers een prominentere plaats in het verkeer. Tegen 2030 willen we de zogenaamde modal split bekomen van 50% gemotoriseerd verkeer en 50% duurzame vervoermiddelen. Kapellen zet hierbij ook in op verkeersveiligheid met als streefdoel geen enkel ongeval meer met dodelijke afloop.” 

Het ontwerpplan werkt in de dorpskernen met zogenaamde leefbare kamers. Daar wordt doorgaand verkeer geweerd en komt er zone 30 waar kan. In die kamers is alleen gemotoriseerd bestemmingsverkeer toegelaten. Doorgaand verkeer wordt afgeleid naar de gewestwegen en de invalswegen Hoevensebaan en Hoogboomsteenweg.

Doorgaand verkeer uit de dorpskernen halen is pas doeltreffend als ook de bovenlokale ontsluiting op punt staat. Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt in het project De Nieuw Rand hoe het oostelijk traject van het Haventracé kan worden ingepast in een leefbare en groene oostrand van Antwerpen. In dat dossier zit ook de aanleg van de zogenaamde Nx. Die moet je rechtstreeks van de N11 naar de Havenweg A12 brengen zonder op- en afritten. Het plan gaat ervan uit dat die Nx heel wat doorgaand verkeer weghoudt uit de dorpskernen.

Ovonde

Het plan bekijkt ook grondig de ovonde in het dorpscentrum. Zo wil het de bushalte van de rijbaan halen, de Vredestraat autoluw maken en in de Korte Vredestraat een dubbelrichtingsfietspad realiseren. Ook een veilige oversteekplaats aan het nieuwe Administratief Centrum en het nieuwe dienstencentrum komt aan bod. Via sites Bruggeske en Zonnewende kan je daar ook te voet en per fiets op een veilige manier doorsteken richting Sint-Jacobuskerk. (evdw )

Info en otnwerpplan: www.kapellen.be/mobiliteitsplan

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio