In Wommelgem gingen veel vragen over de E313 en de overlast dat die snelweg nu al veroorzaakt. © JAA

De Nieuwe Rand doet hoop op getunnelde E313 opflakkeren

Wommelgem -

Ook in het Brieleke kwamen zo’n kleine tweehonderd mensen kijken en luisteren naar wat de Vlaamse overheid in petto heeft inzake nieuwe wegen in de regio en hoe ze tegelijk de leefbaarheid en klimaatvriendelijkheid van de oostrand wil verbeteren. Een op- en afrit op de A102 in Wijnegem of Deurne roept vragen op. Dat dankzij dit ‘complex project’ de E313 tussen Ring en Ranst eindelijk getunneld zal geraken, geeft veel bezoekers dan weer nieuwe hoop.

Jan Auman

Valerie Mampay en haar dochter Fleur Van Gansen wonen aan de Uilenbaan in Wommelgem, op een strook tussen deze straat en de E313. “Toen wij hier vijftien jaar geleden kwamen wonen was de Uilenbaan – naast golfclub Ternesse - nog een doodlopende en dus rustige straat. Dat is nu wel even anders. We zitten als het ware gesandwicht tussen twee drukke verkeersaders”, getuigt weduwe Valerie.

Valerie Mampay en docher Fleur uit de Uilenbaan hopen dat De Nieuwe Rand hen eindelijk verlost van het geraas en fijn stof van de E313. © JAA

“Toen mijn man nog leefde, heeft hij een petitie georganiseerd voor maatregelen tegen dat enorme geraas dat ons dag en nacht teistert. Ook het fijn stof is overigens hinderlijk. Hij kreeg heel veel respons, maar ondanks veel beloftes van gemeente en andere overheden, staan er langs de snelweg nog altijd geen geluidswerende wanden. Integendeel. Vorig jaar hebben ze zelfs onaangekondigd de honderd meter lange ligusterhaag die nog een beetje voor een buffer zorgde, onaangekondigd komen kappen.”

Zoals de meeste bezoekers aan de infomarkt hopen Valerie en Fleur vooral dat De Nieuwe Rand ertoe zal bijdragen dat hun eigen, weinig comfortabele en ongezonde leefsituatie zal verbeteren. En dat kan want de E313, tussen de aansluiting met de Ring en het tankstation Q8 in Ranst, in een tunnel leggen, is één van de vele alternatieven die ernstig onderzocht worden op voor- en nadelen. “We hopen echt dat er schot in de zaak komt: wanden of tunnel; ons om het even. Als het effect maar hetzelfde is”, besluiten moeder en dochter.

“In Deurne keurde de districtsraad al in 2016 een motie goed voor zo’n tunneling en ook ik ben hier altijd voorstander van geweest voor de 3,3 km dat de E313 door Wommelgem loopt”, brengt oud-gemeenteraadslid Maurice Vonckx (Vooruit) in herinnering. “Jammer genoeg heb ik de andere partijen in Wommelgem hiervoor nooit warm weten te krijgen. Tot een gelijkaardige motie is het dus nooit gekomen. Ik vind het nog altijd een legitieme eis. Als De Nieuwe Rand dat voor elkaar krijgt, hebben ze mijn goedkeuring.”

Maurice Vonckx, oud-gemeenteraadslid voor Vooruit in Wommelgem, plette er jaren geleden al voor om de E313 in op niveau -1 in een tunnel te leggen. © JAA

Fietostrade

Of de E313 er nog één of zelfs meer rijstroken bijkrijgt, lijkt in geval van de aanleg van een tunnel voor veel bezoekers van ondergeschikt belang. In de voorstellen circuleren alternatieven om er meteen ook een sneltram en fietssnelweg naast te leggen;. “Over het geheel van de plannen kan ik me nog niet uitspreken, maar zo’n fietsostrade naast de E313 kan ik alleen maar toejuichen”, aldus schepen Alex Helsen (N-VA), die gezien zijn bevoegdheid Mobiliteit de infomarkt met veel interesse bezocht.

Een inwoner van Wijnegem, die anoniem wenst te blijven, klinkt ontzet wanneer hij het Brieleke verlaat. “Ze overwegen om op de A102, die Wijengem weliswaar ondergronds zal doorkruisen, ook een op- en afrit te voorzien. Ofwel komt die op de Bisschopenhoflaan in Deurne ofwel ter hoogte van de Houtlaan achter onze hoek”, heeft hij geleerd.

“Die laatste optie is echt van de pot gerukt. De gemeente Wijnegem gaat langs de Houtlaan een volledig nieuwe wijk aanleggen met 290 woningen. (Ertbrugge) Daar ga je toch geen op- en afrit bijleggen” klinkt de bewoner uit de Ertbruggestraat verontwaardigd.

Schepen van Mobiliteit Alex Helsen (N-VA) is voorstander van een fietsostrade parallel met de E313. © JAA

Op- en afrit A102

“Het klopt dat een op- en afrit op de A102 tot de mogelijkheden behoort. Maar net als de aanleg van de snelweg zelf, is ook die op- en afrit helemaal niet zeker. Hij wordt onderzocht”, benadrukt Annelies De Ridder, co-projectleider van De Nieuwe Rand namens het Agentschap Wegen en Verkeer.

“We blijven met de A102, als die er al komt, sowieso ver genoeg van de Fortvlakte en het beschermd landschap Ertbrugge. Factoren die mee zullen bepalen of de A102, die Ekeren met het rondpunt van Wommelgem zal verbinden, over het Albertkanaal een op- en afrit zal krijgen, zijn de prognoses inzake gebruik. We willen geen sluipverkeer verspreiden in de wijken langs de nieuwe weg, maar de nieuwe weg moet natuurlijk wel vlot bereikbaar zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat hij er ongebruikt zou bijliggen omdat je er niet op geraakt. We gaan alle scenario’s zo goed mogelijk proberen in te schatten.”

Vlaamse regering aan zet

Ook na deze infomarkt in Wommelgem is het duidelijk dat De Nieuwe Rand de omschrijving ‘complex project’ niet gestolen heeft. En dat er nog weinig echt vastligt. Behalve dat het zijn tijd nog zal duren.

In het najaar van 2023 moeten de specialisten na grondig onderzoek hun voorkeur voor realisatie van het Haventracé bepaald hebben. Begin 2024 moet de Vlaamse regering knopen doorhakken. Maar alvorens er op het terrein iets zal bewegen zijn we wellicht ten vroegste 2026.(jaa)

www.denieuwerand.be

Overzicht van het scneario met A102. De E313 krijgt er getunneld of niet sowieso een bus- en spitsstrook bij. © De Nieuwe Rand

 © JAA

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio