© ATV

Steden kunnen vanaf 2025 beslissen om alleen emissievrije leveringen toe te laten, in Antwerpen komt proefproject

Antwerpen -

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil dat tegen 2025 emissieloos gereden wordt voor leveringen in de stadskernen. Antwerpen is samen met Kortrijk en Leuven geselecteerd voor het proefproject rond niet vervuilende of emissievrije distributie van goederen.

Sacha Van Wiele

Onderzoek toont aan dat stedelijke logistiek buitenproportioneel bijdraagt aan de vervuiling. Deze sector is goed voor 10 tot 20% van de voertuigkilometers, maar staat wel in voor minstens 25% van de CO2-uitstoot van het stedelijk transport en voor 30 tot 50% van de emissies van stikstof en fijn stof.

“Het einde van de logistieke keten vindt vaak binnen stedelijke kernen plaats”, zegt Peeters. “Die laatste kilometer blijkt ook nog eens het meest vervuilend te zijn. Met dit project wil Vlaanderen werk maken van een meer duurzame stedelijke logistiek en uitlaatgassen van vrachtwagens en bestelwagens voorgoed weren uit de stad. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van onze steden.”

Minister Lydia Peeters. © Luc Daelemans

Voor dit plan kan worden ingevoerd, komt er een proefproject in drie steden om te kijken wat nodig is om dit te realiseren. Dat gaat van laadinfrastructuur, investeringen tot mogelijke premies voor elektrische bestelwagens en vrachtfietsen. Het proefproject start in 2023 en zal twaalf maanden duren. Op basis van de bevindingen wordt samen met de steden, bedrijven en sectorfederaties een overeenkomst opgemaakt.

Vlaanderen zorgt dan voor een wettelijk kader rond het weren van vervuilende vrachtwagens uit de binnenstad. Het is aan de steden zelf om te beslissen of ze hier gebruik van zullen maken om tot emissievrije stedelijke leveringen te komen. De wetgeving moet er vooral voor zorgen dat er een homogene aanpak is en dat de regels in de verschillende steden dezelfde zijn. Dit is niet onbelangrijk voor transportbedrijven die in verschillende steden moeten leveren.

Distributiecentrum

Antwerpen had zichzelf kandidaat gesteld voor dit proefproject. Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) is opgetogen over de selectie.

“Wij schreven in ons klimaatplan al de doelstelling in om zones af te bakenen waar nog alleen leveringen mogen gebeuren met voertuigen die nul emissie hebben”, zegt Meeuws . “Dit houdt wel in dat we aan de rand van de stad een distributiecentrum hebben waar de goederen kunnen worden overgeladen op bijvoorbeeld elektrische bestelwagens. Bovendien kunnen leveringen worden gebundeld, waarbij je belet dat er lege bestelwagens door de stad rijden.”

In Nederland beginnen in 2025 al dertig steden met zones waar leveringen moeten gebeuren met emissievrije voertuigen. “We moeten dus opletten dat bepaalde transportbedrijven hun vervuilende voertuigen vanaf dat jaar niet gaan inzetten in Vlaanderen en Antwerpen”, zegt Meeuws. “Het zou dus goed zijn dat ook wij in 2025 deze regeling invoeren.”

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Tom Meeuws