Hier aan de Kerkelei zou de omstreden in- en uitrit tot de privé- en pubieke parking van woonproject Jageneau komen. De huizen worden gesloopt.  © JAA

Kerkelei vreest voor leefbaarheid: “Nog meer auto’s aanzuigen is onverantwoord”

Schilde -

De bouw van dertig appartementen op de hoek van de Turnhoutsebaan en Kerkelei, op de locatie waar vroeger muziekhandel Jageneau gevestigd was, blijft het voorwerp van getouwtrek tussen het schepencollege en de buurt. Die vreest onveilige verkeerstoestanden in de Kerkelei indien het wegentracé ongewijzigd wordt goedgekeurd.

Jan Auman

Langs de Turnhoutsebaan net voorbij de Kerkelei staan een viertal winkelpanden al een poos leeg. Het gaat onder meer om La Dolce Pitta en de voormalige befaamde muziekhandel Jageneau. Bouwonderneming Peeters uit Deurne liet haar oog laten vallen op de panden en deed vorig jaar een aanvraag voor nieuwbouw.

Concreet zouden aan de zijde Turnhoutsebaan twaalf appartementen, vier winkels en twee kantoren komen. Bijkomend wil Gimoco - vastgoedpartner van Peeters - op de achterliggende percelen aan de Kerkelei drie woningen slopen en nog eens achttien appartementen bouwen. Daarnaast zijn zestig ondergrondse en 35 bovengrondse parkeerplaatsen voorzien.

Opmerkelijk is dat in de Kerkelei de bestaande rooilijn niet gevolgd wordt, maar dat in de diepte zal gebouwd worden. Via binnengronden wordt een aansluiting gecreëerd met de Turnhoutsebaan. Er wordt een nieuwe weg door het huizenblok getrokken die aansluit op de publieke parking binnenin.

In- en uitrit

Aan de Turnhoutsebaan komt alleen een inrit. Aan de Kerkelei zijn zowel een in- als een uitrit gepland. De bovengrondse parking binnenin wordt op vraag van de gemeente publiek toegankelijk om in te spelen op het tekort aan parkeerplaatsen langs de Turnhoutebaan, nu en zeker na de geplande heraanleg van die winkelstraat die ruim honderd plaatsen zal kosten.

Onder meer die nieuwe verkeerscirculatie ligt gevoelig in de Kerkelei. Zopas organiseerde buurtcomité Kerkelei Leefbaar een bijeenkomst om omwonenden te informeren over de stand van zaken.

“Vooral de dwarse inplanting van zes woonblokken en de uitrit aan de Kerkelei – met impact op de verkeersveiligheid in de schoolomgeving – zijn ons een doorn in het oog. We dienden dertig onderbouwde bezwaren in. Daarnaast werden via een petitie 350 handtekeningen tegen het project verzameld”, gaat Bert Goyvaerts, buurtbewoner en kenner van het dossier, even terug in de tijd.

Enkele sterkhouders van comité Kerkelei Leefbaar: meester Pascal Mallien, Bert Goyvaerts, Remi Lemeire en Rita Gysels. © RR

Beroepsprocedure

Ondanks dat protest verleende het schepencollege toch een vergunning. “Dit is gebeurd zonder enige vorm van overleg met de buurt, terwijl Schilde in de verf zet een gemeente te zijn die inspraak hoog in het vaandel draagt”, betreurt Goyvaerts. “Het bestuur legde alle bezwaren naast zich neer en keurde zowel gewijzigde rooilijn als gewijzigde verkeerssituatie goed.”

De buurtbewoners zagen naar eigen zeggen geen andere optie dan een gespecialiseerde advocaat op het dossier te zetten. De ervaren meester Pascal Mallien, geen onbekende in gelijkaardige dossiers in Schilde, diende verschillende administratieve beroepen in. Ondertussen werd het besluit van de gemeenteraad aangaande de wegenaanleg al nietig verklaard door minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Het beroep tegen de omgevingsvergunning is hangende bij de bestendige deputatie. Die kan zich pas uitspreken als er klaarheid is over het wegentracé.

De buurtbewoners hopen dat de gemeente en bouwheer alsnog met hen in overleg willen treden. “Op 3 augustus hadden we een onderhoud met burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) en inmiddels hebben we een gesprek aangevraagd met Gimoco om bouwlijn en oriëntering te bespreken,” besluit Goyvaerts.

Vanuit de buurt staat men op zich niet weigerachtig tegen een project op deze locatie mits de huidige bouwlijn gevolgd wordt en de uitrit aan de Kerkelei wordt geschrapt, is het actuele standpunt van Kerkelei Leefbaar. “De rij met kinderen van de school Wonderwijzer die normaal via de Kerkelei naar de Turnhoutsebaan stapt om daar opgehaald te worden, werd reeds naar een andere straat verplaatst omwille van de onveiligheid in onze straat”, weet Goyvaerts. “Het is onverantwoord om het aantal voertuigen hier nog verder op te drijven.”

De te slopen winkel panden op de Turnhoutsebaan. Hier komt alleen een inrit naar de parking voor de dertig appartementen. © Google

Geen shortcut

Schepen van Mobiliteit Olivier Verhulst (Open Vld) lijkt niet geneigd tot onderhandelen. Hij zegt dat het wegentracé ongewijzigd, maar beter gemotiveerd deze maand opnieuw aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

“De in- en uitrit aan de Kerkelei ligt vlak tegen de Turnhoutsebaan en zal heus niet voor extra drukte of onveilige situaties zorgen in de rest van die straat. Wie van de parking komt, zal alleen linksaf mogen slaan, richting Turnhoutsebaan dus. Zo snijden we sluipverkeer, dat een shortcut denkt te kunnen nemen, de pas af. We gaan de Kerkelei binnenkort zelfs het statuut van ‘fietsstraat ‘ geven”, aldus Verhulst. (jaa)

Vorige zomer - toen nog in volle coronatijd - slaatgde Kerkelei Leefbaar erin om 350 handtekeningen te verzamelen tegen het nieuwbouwproject en vooral de voorziene verkeersafwikkeling. © JAA

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio