© RTV

3xG-gezondheidsstudie bij 212 kinderen ontdekt hoge waarden van pesticiden: “Belangrijk signaal voor strenger beleid”

Mol, Dessel, Retie -

De 3xG-gezondheidsstudie bij 212 kinderen uit Dessel, Mol en Retie hebben hogere waarden aan een aantal pesticiden vastgesteld. Volgens onderzoeksinstelling VITO is dit een belangrijk signaal aan de overheid om werk te maken van een strenger pesticidenbeleid.

TOMMY MAES

3xG is een gezondheidsstudie naar de invloed van onze leefomgeving en leefgewoonten op de gezondheid van opgroeiende kinderen. Daarbij worden 212 kinderen uit Dessel, Mol en Retie regelmatig onderzocht op de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen. De kinderen zijn momenteel 7 jaar oud en hebben voor de tweede keer een bloed- en urinestaal laten onderzoeken.

Bij dit onderdeel van de studie lag de aandacht op pesticiden en arseen. Zo hebben de onderzochte kinderen gemiddeld hogere waarden van enkele pesticiden in vergelijking met andere Europese studies.

“Het gaat daarbij om pyrethroïde pesticiden”, vertelt Michelle Laeremans van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). “Dat zijn insecticiden die bijvoorbeeld worden gebruikt in de maïs- en aardappelteelt, maar ook in het huishouden als insectenverdelger. Zo zitten er bijvoorbeeld pyrethroïde insecticiden in een aantal muggensprays, anti-mierenpoeders of middelen tegen vlooien bij huisdieren. Bij ons onderzoek hebben we bij 51% van de onderzochte kinderen een concentratie van die insecticiden gemeten boven de toetsingswaarde. We raden de deelnemers ook aan om toekomstige blootstelling zo veel mogelijk te beperken.”

“In mindere mate hebben we ook hogere waarden van glyfosfaat vastgesteld”, vult Laeremans aan. “Deze onkruidverdelger is sinds 2018 verboden voor privégebruik in Vlaanderen, maar wordt nog gebruikt in de professionele land- en tuinbouw. De resultaten zijn geen reden voor paniek, maar wel een belangrijk signaal voor de overheid om verder werk te maken van een strenger pesticidebeleid.”

“Het gaat om pyrethroïde pesticiden”, vertelt Michelle Laeremans van VITO. “Dat zijn insecticiden die bijvoorbeeld worden gebruikt in de maïs- en aardappelteelt.” ©  Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Ook hoog arseengehalte

Daarnaast heeft het recente onderzoek opnieuw te hoge meetwaarden vastgesteld voor arseen. “25% van de deelnemers overschrijdt een gezondheidskundige toetsingswaarde, wat gezondheidseffecten op lange termijn niet uitsluit”, zegt Michelle Laeremans. “Voor de Kempen is dat niet nieuw. Zo werd dit al eerder gelinkt aan het gebruik van grondwater. Naast de historische industriële vervuiling met zware metalen komt arseen ook van nature voor in de Kempense bodem. Daarom is het aanbevolen om putwater regelmatig te laten testen.”

De 3xG-studie blijft ook verder vroegtijdige gezondheidseffecten opvolgen. Zo blijven de onderzoekers de verschillende data die de studie oplevert, verder bestuderen. De 3xG-studie wordt uitgevoerd door VITO, het Provinciaal Insituut voor Hygiëne (PIH) van de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen, in opdracht van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) en de lokale partnerschappen STORA en MONA. De studie is een van de voorwaarden voor de berging van laag- en middelactief kortlevend afval in Dessel. Daarnaast werken de wetenschappelijke partners ook samen in Europees verband in het HBM4EU project, waar data en bevindingen van verschillende Europese studies worden gebundeld.  

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio