Een medewerker van De Nieuwe Rand geeft toelichting bij de drie voorliggende alternatieven. © JAA

Snelweg A102 is verrezen: ”En wat met waarde van mijn woning, nu nieuwe weg zo dichtbij komt?”

Schoten/Merksem/Wijnegem/Wommelgem/Ekeren -

Met tweehonderd bezoekers kende de eerste van vijf infomarkten over De Nieuwe Rand een behoorlijke opkomst. De Vlaamse regering en provinciegouverneur Cathy Berx schreeuwen van de daken dat dit project niet alleen om mobiliteit draait, maar ook een verbetering van de leefkwaliteit en het klimaat in de oostelijke stadsrand voor ogen heeft. Toch was de verrezen snelweg A102 hét gespreksonderwerp rond de tafels vol plannen in Schoten.

Jan Auman

“Ik woon op minder dan vijfhonderd meter van het tracé van de A102 en kom luisteren naar hoe en wanneer ze die autostrade gaan aanleggen. Ik wil geen hinder of waardevermindering van onze woning.” Walter Verstraeten was niet de enige die poolshoogte kwam nemen in De Kaekelaar om op dit soort vragen een antwoord te krijgen.

Want het valt op: na jaren van stilte rond de A102, waartegen in Schoten tien jaar geleden betogingen en acties ondernomen werden, is de snelweg terug. De nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen Ekeren en Wommelgem staat wel degelijk op de kaart van De Nieuwe Rand. Dat is dan weer een gevolg van het Toekomstverbond tussen overheden en burgerbewegingen in 2017, dat toen het licht op groen zette voor de Oosterweelverbinding.

Alternatief 1 dat De Nieuwe Rand onderzoekt, waarbij de A102 wel, zij het sowieso ondergronds, wordt aangelegd. © De Nieuwe Rand

Ernstige inspraak

“In Schoten is het logisch dat de A102, die de gemeente dwarst, op de meeste belangstelling kan rekenen”, aldus David Stevens, projectleider van De Nieuwe Rand. “Voorlopig is er alleen de eerdere beslissing van de Vlaamse regering dat de weg sowieso ondergronds moet komen. De manier waarop de tunnel uitgegraven wordt, ligt net als heel wat andere details en aanvullende maatregelen voor de omgeving niet vast. En in twee van de drie alternatieven voor het Antwerps Haventracé die wij nader bekijken, wordt de A102 zelfs helemaal niet aangelegd.”

In het rose herken je tussen Ekeren en Wommelgem het nieuwe A102-traject. ©  rr

“We nemen deze inspraakmomenten echt wel ernstig”, benadrukt Stevens. “De tijd dat de overheid met een afgewerkt plan naar de bevolking trok om dat koste wat kost door te drukken, is voorbij.”

Marijke Van der Gught uit de Kruiningenstraat lijkt enigszins gerustgesteld wanneer ze hoort dat de A102 in een tunnel komt te liggen. Ze vreest vooral de werfperiode. “Als je ziet wat voor ellende lokale omleidingen voor veel kleinere wegen nu al in onze wijk veroorzaken, dan vrees ik dat we bij aanleg van de A102 helemaal afgesloten zullen worden van het centrum.”

David Stevens, ambtelijk projectleider van De Nieuwe Rand, stond de bezoekers mee te woord. © JAA

Noodzaak?

Jef Rombouts, de notarisklerk op rust die voor Schoten de dossiers van de grote infrastructuurprojecten intussen bijna dertig jaar op de voet volgt, is ook aanwezig. “Deze open aanpak is een groot verschil met hoe men ons destijds de eerste plannen voor de Grote Ring en later A102 en Tweede Spoortoegang door de strot wilde duwen”, geeft Rombouts een pluim aan Cathy Berx en De Nieuwe Rand. “Wat niet wegneemt dat ik nog altijd op cijfers en tellingen wacht die aantonen dat de A102 echt nodig is. En indien de Vlaamse regering in 2024 beslist om de A102 toch aan te leggen, dan is het voor mij en vele Schotenaren duidelijk dat dit alleen kan door middel van een geboorde tunnel. Eerst de hele omgeving opengooien en die tunnel van bovenaf in de bodem stoppen, zou te veel schade aanrichten en hinder veroorzaken.”

Schotenaar Jef Rombouts verdiept zich al decennia in de grote infrastructuurprojecten die Schoten boven het hoofd hangen.Hij prijst de aanpak, maar blijft kritisch. © JAA

250 meter brede strook

Ook Erik Block (CD&V), oud-schepen van Ruimtelijke Ordening en vandaag oppositieraadslid in Schoten, blijft kritisch. “Ik ben blij dat er nu ook alternatieven ter tafel liggen zonder A102. Het alternatief waarbij alle nieuwe infrastructuren – want ook het goederenspoor en de leidingenstraat zijn nog steeds voorzien op hetzelfde tracé - naast elkaar worden gelegd, is een rampscenario. Dan dreigt een 250 meter brede strook het Schotens landschap te verminken. Ik krijg trouwens een gevoel van reanimatie: nieuwe naam en nieuw logo, maar met de oude bekende inhoud.”

Erik Block (derde van links) luistert met andere bezoekers naar de toelichting over De Nieuwe Rand. © JAA

Erik Block besluit met een bedenking die nog meer bezoekers maken. “Zou men niet beter de afwerking van de Oosterweelverbinding en de effecten daarvan afwachten alvorens de gemeenschap op te zadelen met een nieuw peperduur project?”

Dirk Cleiren is bestuurder van burgerbeweging GruunRant en co-voorzitter van de werkbank haventracé binnen De Nieuwe Rand. “Ik geloof echt dat de mensen en de natuur langs het tracé straks beter af kunnen zijn. Ik zou niet mee het voortouw nemen in De Nieuwe Rand, mocht ik daar aan twijfelen. Er ligt niks vast en zelf heb ik geen voorkeur, maar deze werkwijze is wel de enige om de A102 ooit definitief geschrapt te krijgen. Als blijkt dat we met die ondergrondse weg verkeersknopen ontwarren én tegelijk boven meer leefkwaliteit creëren door bijvoorbeeld groengebieden aan elkaar te koppelen, mag de A102 ook geen taboe zijn. Hij biedt ook kansen. Het is nu het moment om je stem te laten horen.” 

Nog meer infomarkten

Na Schoten volgen nog infomarkten in:

** Brasschaat, op dinsdag 13 september in het gemeentehuis aan de Verhoevenlei,

** Wommelgem, woensdag 14 september in ’t Brieleke,

** Ekeren, donderdag 15 september in het Ekers Hof,

** Stabroek, dinsdag 20 september in zaal Jos aan de Kerkstraat.

De infomarkten vinden telkens plaats van 16.30u tot 20.30u. Na een filmpje ter introductie, is het de bedoeling dat de bezoekers meteen rechtstreeks in dialoog gaan met onderzoekers en planners om vragen te stellen of voorstellen te doen.  (jaa)

Openbaar onderzoek alternatievenonderzoeksnota Antwerps Haventracé van 12 tot en met 11 oktober in alle gemeentehuizen. www.denieuwerand.be

Dirk Cleiren, co-voorzitter werkbank haventracé binnen De Nieuwe Rand: “Zelfs de A102 kan kansen bieden aan de omliggende woongemeenschappen en natuur. We gaan voor- en nadelen grondig afwegen.” © JAA

Walter Verstraeten uit de Borgeindstraat. “Iets meer gerustgesteld als de A102 zeker ondergronds komt.” © JAA

Eén van de getoonde kaarten geeft aan waar de kansen en knelpunten liggen. In het midden slingert in het blauw de A102 van Ekeren, via Merksem en door Schoten en Wijnegem naar Wommelgem. © De Nieuwe Rand

 © JAA

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio