Het actiecomité Hou Oelegem groen en landelijk!!! voor het maïsveld en achterliggend bos en weiland waar de 28 woningen zouden komen. ©  kma

Verkaveling Lentberghof zorgt voor protest: “Dit project met 28 huizen is te stedelijk, dit draait om winstmaximalisatie”

Oelegem -

Het actiecomité Hou Oelegem Groen en Landelijk heeft al 420 bezwaarschriften opgehaald tegen een nieuwe wijk met 28 huizen op een oppervlakte van 1,1 hectare tussen de Rundvoortstraat, Knodbaan en Muizenheuvelstraat. De omwonenden vinden het opzet te stedelijk. De ontwikkelaar wijst erop dat de aanvraag voldoet aan de nieuwe bouwregels van de gemeente Ranst.

Kristin Matthyssen

Steen Vastgoed uit Kapellen heeft een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een ecologische, autoluwe woonwijk, zoals de ontwikkelaar het omschrijft, met 28 grondgebonden nieuwbouwwoningen in een doorwaadbaar, groen binnengebied. Het project krijgt de naam Lentberghof, naar de nabijgelegen oude hoeve. De omwonenden vinden die dichtheid veel te hoog. “Wat nu voorligt, is een stedelijk project, en dat in een buurt met smalle straten vol jonge gezinnen. Hier spelen veel kinderen buiten. 28 woningen, aanvankelijk waren het er zelfs 29, draait puur om winstmaximalisatie”, vinden An, Eva, Jessica, Jelle en Gert van het actiecomité Hou Oelegem Groen en Landelijk, dat ze samen met andere buren hebben opgericht.

Dichtheid

“Wij zijn bewust in Oelegem komen wonen voor het landelijk karakter. Hier vlakbij start het natuurgebied van de Schijnvallei. Wij waren ervan overtuigd dat dit het buitengebied van Oelegem is, waar volgens de door deze legislatuur goedgekeurde bouwregels slechts vijftien woningen per hectare toegelaten zijn. Maar blijkbaar is het toch binnengebied, waar een dichtheid tot 25 woningen per hectare toegelaten is.”

Meer dan 400 bezwaren

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 25 september. Het actiecomité verzamelde al 420 bezwaarschriften, wat heel veel is. Op de plaats waar de nieuwe wijk komt, staat nu nog een oude hoeve met weilanden en een maïsveld. “Het zou logischer zijn om de bebouwing op de straat door te trekken en het binnengebied met het bosje te bewaren voor de buurt”, vindt het actiecomité. “Nu wordt er binnengebied aangesneden, terwijl in de beleidsvisie van Ranst binnengebieden op korte of middellange termijn niet aangesneden mogen worden. In dit project worden elf woningen in het binnengebied gebouwd. En dat terwijl bouwen in een tweede lijn al meerdere keren werd afgekeurd door de gemeente. In de bouwvisie van Ranst staat dat in een woongebied met landelijk karakter de perceelbreedte minstens vijftien meter moet bedragen en de tuinzone minstens vijftien meter diep. Dit bouwproject voldoet niet aan deze norm, met perceelbreedtes van soms slechts zes meter breed en tuinzones van slechts tien meter diep.”

De Knodbaan met hoeve. Op het achterliggend terrein wordt het project ontwikkeld.  ©  kma

Parkeren op straat

De omwonenden vrezen parkeerdruk. “Negentien woningen beschikken niet over een eigen oprit, de elf woningen in het binnengebied zijn zelfs niet bereikbaar met de wagen. Er komt wel een ondergrondse parkeergarage met 28 plaatsen. Dat is te weinig. Waar gaan die allemaal parkeren? Bij ons op straat, terwijl hier geen fiets- of voetpaden zijn en we met smalle straten zitten, waar schoolgaande kinderen en oudere mensen uit de assistentiewoningen passeren?”

Ze wijzen erop dat het overstromingsgevoelig gebied is. De boer liet vroeger zijn grond deels afgraven om te verkopen. “Deze projectgrond nu weer ophogen heeft gevolgen voor de omgeving.”

In de Knodbaan vlak bij de nieuwe verkaveling staat nog een gevarendriehoek voor overstekende geiten. ©  kma

Bevoegd schepen Luc Redig (Groen) wil niet vooruitlopen op de latere collegebeslissing. “We kunnen wel stellen dat de densiteit van 23,8 woningen per hectare onder het toegelaten aantal van 25 zit. We zitten hier in binnengebied. De hele zone is rood ingekleurd als woongebied, en zelfs dus geen woonuitbreidingsgebied. We zullen ons oordeel laten afhangen van onze bouwregels en alle adviezen en bezwaren.”

Groepswoningbouw

“Er zijn verschillende voorafgaande gesprekken met de gemeente geweest over wat hier toegelaten is”, zegt Jonathan Goossens van Steen Vastgoed. “We nodigden de buren dit voorjaar allemaal uit op een infomoment. We zijn inderdaad van 29 naar 28 woningen gegaan, omdat op één plaats de tien meter afstand met de buren er niet was. Volgens de waterkaart die wij raadpleegden en die de notarissen ook gebruiken, is het geen overstromingsgevoelig gebied. We gaan met groendaken en infiltratiesystemen werken. Aan de ingang van de ondergrondse parking komt ook een kleine parking voor bezoekers en pakjesdiensten.”

Volgens Goossens mag je dit geen verkaveling noemen waar iedereen zijn kavel koopt, maar een groepswoningbouwproject, waarbij heel het stuk één gebied blijft. “In Kalmthout ontwikkelden we al een gelijkaardig autoluw publiek-collectief woonlandschap met minimale verharding.”

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio