Jong-Cd&V Brecht pleitte in 2018 al voor toetreding tot de statiegeldalliantie. Dat lukte, maar was eerder symbolisch.  © RR

CD&V Brecht juicht toe dat minister Demir (N-VA) statiegeld wil inzetten in de strijd tegen zwerfvuil: “Grote kans dat ook Brecht er nu werk van maakt”

Brecht -

Zeven op tien Vlaamse gemeenten heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie, die statiegeld wil invoeren in de strijd tegen zwerfvuil. Brecht trad al toe in 2018, maar volgens CD&V Brecht kan hier wel echt werk van worden gemaakt nu Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) dan toch gelooft in statiegeld als strijdmiddel.

De statiegeldalliantie is een organisatie van Nederland en Vlaanderen die zwerfvuil wil beteugelen via de invoering van statiegeld daarop. Op de gemeenteraad van 8 maart 2018 vroeg Jong-CD&V Brecht, bij monde van raadslid Tatiana Vandekeere, al om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Dat gebeurde, zij het dan symbolisch.

N-VA Brecht, toen in de oppositie, stemde tegen. De partij erkende wel dat zwerfvuil een belangrijk maatschappelijk probleem is, “maar statiegeld is niet het geschikte middel”, klonk het toen bij raadslid Sven Deckers. “Zwerfvuil is niet alleen PET en blik, maar vooral kleine flesjes. België is koploper in recyclage van PMD. De kost voor dit initiatief wordt doorgerekend aan de consument. Je moet alle fracties vuil laten aanpakken.” De partij zette toen liever in op sensibiliseren, de blauwe zak uitbreiden, de verenigingen zwerfvuil laten opruimen op eigen terrein en Fost Plus op openbaar terrein.

Onder meer dit bushokje in Sint-Job werd meermaals geplaagd door zwerfvuil.  ©  RR

65 ton in 2021

Dat minister van Leefmilieu Demir (N-VA) nu wel graten ziet in de statiegeldalliantie, klinkt als muziek in de oren van onder meer raadslid Roeland Ruelens (CD&V). Hij is al jaren hevig pleitbezorger: “Statiegeld op blikjes en plastic flesjes is vergelijkbaar met dat op glazen flesjes. De consument betaalt een klein bedrag extra, en krijgt dit terug bij het inleveren van het blikje of flesje. De kans dat het er dus komt wordt nu wel heel groot. Dat is uitstekend nieuws.”

In 2021 liepen er over zwerfvuil meer dan duizend meldingen binnen bij de gemeente, goed voor een opruiming van bijna 65 ton afval. CD&V Brecht gelooft dat statiegeld kan leiden tot negentig procent minder zwerfvuil.

Hoewel Brecht deelneemt aan World Clean Up Day, blijft zwerfvuil een groot probleem. © Elke Lamens

Levensbedreigend

“Zwerfvuil leidt tot grote ergernis bij onze inwoners. We werken elke dag aan een propere buurt, maar soms lijkt het wel dweilen met de kraan open. Dat is niet alleen storend, maar kost de gemeente en dus onze inwoners, ook veel geld”, benadrukt schepen van openbare werken Daan De Veuster (CD&V).

Schepen van Landbouw Frans Van Looveren merkt dan weer op dat zwerfvuil een ware pest is voor de boeren. “Het afval is levensbedreigend voor de dieren. Wanneer een machine mee een blikje versnippert, belandt het in het eten van een koe. Die kan hierdoor zelfs een pijnlijke dood sterven. Daarnaast is het opruimwerk ook vervelend en tijdrovend. Zowel naar dierenwelzijn als economisch is de kost gigantisch.”

 (Elke Lamens)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners