De Sint-Wijbrechtschool, waarvan de oudste gevel bewaard en gerestaureerd wordt. Het gebouw krijgt een nieuwe functie als dienstencentrum. De assistentiewoningen worden achteraan tegen de watertoren gezet.© JAA

Nieuwe plannen voor Sint-Wijbrecht beter onthaald: vooral mobiliteit baart nog zorgen

Schilde -

De zowat honderd mensen die kwamen kijken naar de nieuwe plannen voor 48 assistentiewoningen met dienstencentrum op de site van Sint-Wijbrecht, kijken hier veel positiever tegenaan dat tegen de vorige versie met ook nog een brandweerkazerne. Dat bleek tijdens de twee infomarkten die de bouwheer zopas organiseerde in de oude school.

Jan Auman

DCA-CEO Francis Vrancken en architect Philip Mortelmans volgden de raad van de gemeente om de plannen voor indiening af te toetsen bij de omwonenden. Ze tekenden ook zelf aanwezig tijdens de infomarkten, net als vertegenwoordigers van Zorgbedrijf Vlaanderen. Dat zal de grond van DCA overnemen na het bekomen van een vergunning, de assistentiewoningen vervolgens verkopen of verhuren en ook het dienstencentrum uitbaten.

Het feit dat de historische, maar niet-beschermde gevel van de oude jongensschool inclusief lindebomen, blijft en gerestaureerd wordt, is voor veel Schildenaren een opluchting. Ook met burenhinder zal het meevallen door het schuiven met de woonblokken. Dat is alleszins de visie van Liesbet Suykens, die nog hard van leer trok tegen de eerste ontwerpen.

Het nieuwe ontwerp is kleischaliger en groener. Op de achtergrond de watertoren. © M2

Parkeergelegenheid

“Er is duidelijk rekening gehouden met onze bezwaren”, aldus de buurvrouw. “De beelden tonen aan dat het project nu kleinschaliger, lichter en groener is. Het blijft natuurlijk groot en imposant. Gebouwen en werking zullen ongetwijfeld impact hebben. Mensen maken zich toch nog wat zorgen over de inkijk, korte afstand tot de scheiding aan de achterzijde, luchtbehandeling, leveranciers en bezoekers.”

“Het dienstencentrum lijkt vooral ten dienste te staan van de bewoners van de assistentiewoningen in plaats van de inwoners van Schilde en lijkt dus niet helemaal van openbaar nut”, vervolgt een kritische Suykens. “Maar de grootste zorg is de parkeergelegenheid. De ondergrondse parking is voor de bewoners. Het is niet duidelijk of ze ook toegankelijk zal zijn voor bezoekers en werknemers. We zijn niet overtuigd dat die zoals vooropgesteld gebruik zullen maken van de parking van Werf44. We vrezen dat bezoekers eerder vlakbij in de straat willen staan en dat het nu al bestaande parkeerprobleem zal toenemen.”

Architect Philip Mortelmans luistert naar de verzuchtingen van de buurtbewoners en raadslid Marleen Struyf (CD&V). © JAA

Woonerf

Ook Peter De Vocht, een andere bewoner uit de Petrus Bogaertslaan, weet nog niet of hij een bezwaarschrift zal indienen. “Dit ontwerp is een verbetering. De hoogste gebouwen staan dichter tegen de watertoren, waar ze minder hinder zullen veroorzaken. Maar parkeerplaatsen of beter het gebrek eraan, blijft inderdaad een aandachtspunt. Misschien kan de creatie van een circuit in één richting rond het huizenblok soelaas brengen. Ik had hierover graag gesproken met mensen van het schepencollege, maar die zijn niet komen opdagen.”

Marleen Struyf (CD&V) van de oppositie was er wel. Zij vindt 48 assistentiewoningen – in de plaats van 52 – nog altijd te veel. “En de inrit naar de ondergrondse parkeergarage in de Leopold Gabrielslaan gaat problemen veroorzaken”, voorspelt ze. “Het systeem met wooncertificaten richt zich te veel op kapitaalkrachtige senioren. Een woonerf met de combinatie van eengezinswoningen, kinderopvang en dagopvang voor senioren lijkt ons een betere invulling.”

Francis Vrancken (rechts) van DCA kwam ook zelf met interesse luisteren naar wat de buurt vindt van het bijgestuurde ontwerp. © JAA

Moeder

Philip Mortelmans ging in dialoog met de omwonenden, luisterde aandachtig en maakte al tijdens de infomarkt denkoefeningen over onder meer het deels terugtrekken van de gelijkvloerse verdieping naast de parkinginrit. “Dat geeft een betere zichtbaarheid. Mogelijk kunnen zo ook extra parkeerplaatsen ontstaan in de straat”, aldus de architect.

Francis Vrancken was aangenaam verrast door de input van de buurt en wil nu doorzetten.“Met wat goede wil kunnen we nog half oktober de bouwaanvraag met lichte aanpassingen indienen. In het ideale scenario beschikken we dan vier maanden later over onze vergunning. Ik koester alleszins de ambitie om zeker in april volgend jaar te kunnen starten met de werken. Die zullen iets minder dan twee jaar in beslag nemen”, rekent de eigenaar voor.

“Ik geloof rotsvast in dit project. Het viel me op de infomarkten trouwens op dat er ook heel wat kandidaat-kopers waren opgedaagd. Ook mijn eigen moeder, die in de 80 is en voorlopig nog zelfstandig in Herentals woont, wil hier graag komen wonen. Je hoeft trouwens niet te kopen. Ook huren zal mogelijk zijn.”

Een naam heeft Vrancken nog niet in gedachten. Sint-Wijbrecht in één mogelijkheid, maar het kan ook De Watertoren worden, naar het hoge gebouw dat in de achtertuin staat van het dienstencentrum met woningen. Dat laat hij aan het Zorgbedrijf over.

 © JAA

Overbuur Peter De Vocht. © JAA

Francis Vrancken, CEO van eigenaar en bouwbedrijf DCA en zelf ook Schildenaar. © JAA

De mensen van Zorgbedrijf Vlaanderen legden uit hoe assistentiewoningen en dienstencentrum werken. © JAA

 © M2

 © M2

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio