Jan Schoenmakers en Eva Maertens van AP Hogeschool. ©  Joris Herregods

Hogeschool zoekt voor studenten al een job voor ze aan hun opleiding begonnen zijn

De AP Hogeschool in Antwerpen, Turnhout en Mechelen matcht vanaf nu, als eerste hogeschool in Vlaanderen, studenten die leerkracht willen worden aan een school in hun buurt nog voor ze aan hun opleiding beginnen. De service mikt op mensen uit andere sectoren die het onderwijs in willen, maar meteen ook de praktijk willen instappen, mét inkomen.

Sylvia Mariën

LEES OOK. Nog voor ze aan opleiding begon, werd ze gematcht aan school: 54-jarige verpleegkundige wordt leerkracht

Terwijl het aantal leerlingen in de basisscholen en het middelbaar onderwijs de afgelopen decennia toenam, is het aantal leerkrachten voor de klas gedaald. Vandaag is de situatie nijpend, met naar schatting een tekort van een paar duizend leraren, vooral in de steden. “Daar is tegenwoordig veel aandacht voor, en we verwachten ook wel dat dat een zelfregulerend effect heeft en er dus meer mensen voor een job in het onderwijs zullen kiezen”, zegt Jan Schoenmakers, opleidingshoofd aan het Departement Onderwijs en Training van de AP Hogeschool in Antwerpen, Mechelen en Turnhout. “Je ziet dat trouwens steevast bij een economische depressie, dat mensen meer voor zekerheid gaan. In 2008 hebben we dat duidelijk kunnen vaststellen, al is er nu wel krapte op de arbeidsmarkt en roepen meerdere sectoren om volk.”

Enkele hogescholen meldden donderdag wel al dat het aantal inschrijvingen voor hun lerarenopleidingen voor het eerst in lange tijd was gestegen. “Bij AP zien we momenteel een status quo”, zegt opleidingshoofd secundair onderwijs Eva Maertens. “Dat is alvast positief, want de komende weken zullen nog heel wat studenten inschrijven.” Het academiejaar gaat op ­­19 september van start, vandaag zaterdag houdt AP nog een infodag. Jaarlijks volgen 1.200 studenten er de lerarenopleiding, over de afdelingen (kleuter, lager, secundair), bachelorjaren en vestigingen heen.

Jan Schoenmakers. ©  Joris Herregods

Aantrekkelijk

Verscheidene initiatieven zijn de jongste jaren al opgezet om het lerarenberoep weer aantrekkelijker te maken. AP komt als enige hogeschool in Vlaanderen nu ook met iets nieuws: ze zoekt zelf naar jobs voor aspirant-leerkrachten, nog voor die aan hun lerarenopleiding beginnen. “Daarmee willen we vooral mensen uit andere sectoren over de streep trekken die wel de stap naar het onderwijs willen zetten, maar ook zeker willen zijn van een job en een inkomen”, legt initiatiefnemer Jan Schoenmakers uit. Hij is verantwoordelijk voor die zogenaamde ‘zij-instroom’. “Na een eerste proefproject eind vorig schooljaar, met een positieve evaluatie, hebben we ons concept nu breed gelanceerd.” Dat wil zeggen: via AP stonden op 1 september 32 leerkrachten voor het eerst voor de klas in het secundair onderwijs, terwijl hun opleiding pas over een paar weken van start gaat. “Wel kregen ze onlangs een crash course om niet helemaal onvoorbereid van start te gaan”, zegt Schoenmakers, “en voor vragen en bezorgdheden sta ik altijd beschikbaar.”

De nieuwelingen geven les met een LIO-statuut, wat staat voor ‘leraar in opleiding’. “Ze worden betaald volgens de barema’s van het onderwijs”, zegt Schoenmakers. “Als ze hun lerarendiploma hebben behaald, gaan ze uiteraard wel nog meer verdienen.”

Technisch

Is de combinatie lesgeven, studeren en mogelijk nog een gezin niet erg zwaar? “Niet iedereen zal dat zien zitten”, zegt Schoenmakers, “maar we faciliteren het wel zo goed mogelijk. Lessen kunnen ook digitaal, van thuis uit worden gevolgd, en er is ondersteuning van de hogeschool, maar ook van de school waar onze studenten aan de slag gaan. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

“Ook voor de studenten in het gewone traject engageert AP zich om te helpen bij het zoeken naar een job”, zegt Eva Maertens nog. “Omdat we vaak sneller op de hoogte zijn van vacatures, spelen we die graag door naar afgestudeerden die zelf nog geen baan hebben gevonden. Al is dat tegenwoordig een kleine groep.”

“Een warme oproep doen we ook graag naar mensen met een technisch profiel die graag praktijkleerkracht zouden worden. Voor hen is de drempel naar de hogeschool soms hoog, maar dit jaar zien we hun aantal voor het eerst sterk toenemen. Ook zij zijn in het onderwijs zeer gegeerd.”

Meer info: ap.beJan Schoenmakers is bereikbaar op jan.schoenmakers@ap.be of op 0472-888343.

Vastgoed

Jobs in de regio