De schoolstraten kregen een positief rapport. © Marc Peeters

Schoolstraten blijven van kracht

Herenthout -

Aan de basisscholen GBS Klim-op, GO! ’t Klavertje en VKS en VLS De Luchtballon in Herenthout werden vorig schooljaar enkele straten omgevormd tot schoolstraten. Die werden uitgetest via een proefopstelling die liep van 23 maart tot het einde van het schooljaar. Daarna volgde een evaluatie van het project.

Heel wat bewoners uit de buurt vulden net als leden van de schoolteams, ouders, grootouders en leerlingen een evaluatieformulier in. Ook het gemeentebestuur en de politie werkten hier aan mee. Op basis van het advies van de dienst mobiliteit en de resultaten van de evaluatie besliste het bestuur wat er gaat gebeuren met de schoolstraten.

De schoolstraten van GBS Klim-op en GO! ’t Klavertje worden permanent ingevoerd vanaf 1 september 2022. De proefperiode voor de schoolstraten van VKS en VLS De Luchtballon wordt verlengd tot aan de kerstvakantie. Dan volgt een definitieve beslissing.

Nadarhek

Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een bepaalde tijd wordt afgesloten. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Een nadarhek met de nodige signalisatie sluit de straat af. Voor de veiligheid van de kinderen wordt aan bewoners en (groot)ouders gevraagd om de straat met de auto niet te verlaten als de schoolstraat van kracht is. (mph)

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio