In Circulair Naaipunt zetten mensen stap naar werk

Berchem -

11.100 of vier op de tien Antwerpse werklozen is langer dan twee jaar werkzoekend. Hoewel de werkloosheid daalt, blijft het voor deze groep mensen zeer moeilijk om een job te vinden. Het project Circulair Naaipunt in Bechem helpt nu om de kloof tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt te verkleinen.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. NaaiPunt maakt geklede slabben uit gerecycleerde stof voor rusthuisbewoners met dementie

In een lokaal achteraan Buurthuis Posthof zit Circulair Naaipunt. Aan de achterste muur hangen verschillende stoffen textiel. Het zijn allemaal giften en gratis af te halen. Aan een tafel zit Louzan Khalikova (52) achter een naaimachine.

Schepen Meeuws, Naaipunt-coördinator Boelens en medewerker Khalikova.

“Mijn droom is een eigen winkel te starten waar ik mijn naaivaardigheden kan gebruiken”, zegt Louzan. “Naast naaitechnieken en bewust omgaan met textiel, leer ik hier ook Nederlands. In Naaipunt kan ik dus al opstarten.”

Het idee van Naaipunt is ontstaan in de eerste lockdown tijdens corona twee jaar geleden.

“We kregen als buurthuis de vraag van het district Berchem om mondmaskers te maken en schorten”, zegt Martine Eloy, coördinator van Posthof. “We zijn op zoek gegaan naar partners en mensen in de buurt om ons daarbij te helpen. Bovendien was er ook een schaarste aan textiel, want de winkels waren gesloten. Later kwam er de vraag van een woonzorgcentrum om slabben te maken voor hun bewoners. We merkten dus dat er nood was aan een plek waar mensen leren naaien of hulp krijgen bij het maken van kleren.”

Ook kleine zelfstandigen kloppen nu aan bij Naaipunt. Zo kreeg het een opdracht om twintig rugzakken te maken. “Het zijn wel steeds kleinschalige opdrachten”, zegt Annelies Boelens, coördinator van Circulair Naaipunt.

Circulair Naaipunt is één van de acht projecten die dit jaar een toelage krijgen van de stad Antwerpen. Het doel is om kwetsbare werkzoekenden naar werk te leiden. In Naaipunt werken zes medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die buurtbewoners helpen om kledij te herstellen, workshops te begeleiden en zelf naaiwerk uit te voeren.

“Als we mensen die langdurig werkloos zijn weer aan het werk willen krijgen, dan hebben we vernieuwende ideeën nodig”, zegt Tom Meeuws (Vooruit), schepen van Sociale Economie. “Dit doen we via een oproep en Naaipunt is één van de projecten die beantwoordt aan onze vraag. Het is niet eenvoudig om kwetsbare werkzoekenden klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Dat vraagt veel inspanningen. Ik zie dat kleine projecten als dit erin slagen om stappen vooruit te zetten met deze mensen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Tom Meeuws