De suikerfabriek vlak bij de plaats waar de Slag van Waterloo plaatshad ©  SSPL via Getty Images

Dáárom zijn maar twee skeletten gevonden bij Waterloo: hoe beenderen van gesneuvelden werden gebruikt voor suikerindustrie

Twee eeuwen was het een mysterie: waarom er op de slagvelden van Waterloo amper lichamen werden teruggevonden, terwijl daar tienduizenden soldaten sneuvelden. De Luikse historicus Bernard Wilkin heeft het mysterie nu ontrafeld.

Jesse Van Regenmortel