©  BELGA

Politie bestrijdt criminelen met hun eigen wagens

De federale regering wil meer in beslag genomen voertuigen laten gebruiken door de politie in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt tussen de politie en de instelling die instaat voor inbeslagnames (COIV). Er wordt gemikt op ongeveer honderd wagens per jaar.

blg

“De politie moet meer slagkracht krijgen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Een van de manieren om die slagkracht te verhogen is de uitbreiding van het wagenpark. Daarom willen we de in beslag genomen voertuigen zo veel mogelijk benutten door de politie”, zo verklaart Van Quickenborne.

Er bestaat al langer een wettelijk kader dat het mogelijk maakt om wagens die in beslag worden genomen in het kader van strafzaken in te zetten voor politiewerk, maar in de praktijk gebeurt dat niet zoveel. Zo werden vorig jaar slechts 16 wagens gebruikt, terwijl er jaarlijks honderden in beslag worden genomen.

Dat kwam onder meer door het ontbreken van duidelijke afspraken tussen de COIV en de politie, juridische onzekerheid over de aansprakelijkheid en een onderbemanning van de betrokken dienst bij de politie die instaat voor de expertises.

LEES OOK. Alweer week vol drugsgeweld in Antwerpen, hoe moet het nu verder volgens onze politici? “We vechten met een waterpistool”

50.000 euro

De nieuwe overeenkomst moet klaarheid scheppen in de procedures en zorgen voor duidelijke afspraken. Zo is afgesproken dat niet enkel de federale gerechtelijke politie de wagens mogen gebruiken, maar dat dit ook mogelijk wordt voor de lokale politiezones. De voertuigen mogen wel enkel ingezet worden voor de bestrijding van georganiseerde misdaad en zware misdaden.

De wagens mogen niet meer dan 50.000 euro waard zijn. Duurdere wagens worden verkocht om zo veel mogelijk criminele middelen te recupereren, en bij misdaden waarbij slachtoffers betrokken zijn, zullen de in beslag genomen wagens worden verkocht om hen te vergoeden.

Daarnaast wordt de dienst bij de federale gerechtelijke politie die instaat voor de expertises en die wagens inzetklaar maakt, versterkt van twee naar vier personen.

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker van de federale politie reageert tevreden op de nieuwe overeenkomst. “De materiële steun is meer dan welkom en zal ons helpen om de georganiseerde criminaliteit verder te bestrijden - en dat met behulp van hun eigen middelen.”

LEES OOK. Vincent Van Quickenborne: “Zelfs N-VA-mensen begrijpen koppigheid De Wever niet”

Vastgoed

Jobs in de regio