Antwerpse watermaatschappij Water-Link: “Zonder zware investeringen komt waterbevoorrading in de problemen”

Antwerpen -

Zonder zware investeringen dreigt de waterbevoorrading in Vlaanderen in de problemen te komen. Drinkwater wordt dan onbetaalbaar. De Antwerpse watermaatschappij Water-Link doet nu een voorstel. Door de productie en het transport in Vlaanderen centraal aan te sturen, kunnen de investeringskosten en de waterprijs worden gedrukt. “De traditionele manier van water door een buis te pompen, ligt achter ons”, zegt Water-Link-voorzitter André Gantman.

Sacha Van Wiele

Door de droogte van de afgelopen weken is het debat rond drinkwater weer losgebarsten. Antwerps gouverneur Cathy Berx lanceerde het idee om hogere tarieven aan te rekenen aan zij die veel leidingwater verbruiken. Alleen is er volgens Water-Link-voorzitter André Gantman een structureler debat nodig.

André Gantman. © Joris Herregods

“De traditionele manier van water door een buis te pompen om ze zo via een kraan bij de mensen thuis te brengen, ligt achter ons”, zegt Gantman. “Een studie voor het leveringsgebied van Water-Link toont aan dat tegen 2050 er momenten in het jaar zullen zijn met een tekort van drie kubieke meter water per seconde. Dat zal voor de rest van Vlaanderen niet anders zijn. Daarom zijn er extra investeringen nodig om dit te voorkomen. Alleen is drinkwater een basisbehoefte, dus staan ertegenover deze investeringen geen extra inkomsten.”

Als een watermaatschappij dus leveringszekerheid wil, dan moet het investeren. Voor alle watermaatschappijen samen gaat het om een bedrag van 1,2 miljard euro voor verschillende projecten. Het hergebruik van water voor bijvoorbeeld Total Energie is al een investering van 120 miljoen euro. De aanleg van een nieuw spaarbekken kost 80 tot 100 miljoen euro.

“Dat is immens veel geld”, zegt Franky Cosaert, ceo van Water-Link. “Er is een alternatief. Uit een studie blijkt dat als we de productie en het transport centraal zouden laten aansturen, de investeringskosten terugvalt naar ongeveer 500 miljoen euro. Dit komt door een optimale afstemming van de vraag en het aanbod. Voor elektriciteit heb je dat al met Elia en voor gas met Fluxys, maar dit bestaat niet voor water.”

Bijvullen

Zo’n centrale aansturing heeft als extra voordeel dat naargelang de situatie, ofwel oppervlakte of grondwater kan worden aangesproken. In Antwerpen zijn hierover volop gesprekken bezig tussen Water-Link en Pidpa. Water-Link haalt water uit het Albertkanaal en Pidpa uit grondwater.

“Door te kunnen afwisselen tussen oppervlakte en grondwater zouden we reeds winst kunnen maken van een kubieke meter water per seconde, wat dus al een derde is van de mogelijke tekorten”, zegt Cosaert. “Bijkomend is het ook duurzamer om die bron aan te spreken die op dat moment het minst onder druk staat. Door vooral grondwater in de zomer aan te spreken en oppervlaktewater in de winter, kan de grondwatertafel zich in de winter maximaal herstellen.”

LEES OOK. André Gantman (N-VA) wil drinkwater deels gratis maken, maar “vooralsnog geen partijstandpunt”

Dit moet drinkwater betaalbaar houden. Alleen is dan nog de discussie hoe de tarieven van het water moeten worden bepaald. Volgens Gantman is niemand tevreden met de huidige tariefstructuur met het vast recht, het basistarief en het comforttarief voor alle verbruiken boven het basistarief. De Water-Link-voorzitter brak vijf jaar geleden een lans om drie liter per dag per persoon gratis te leveren. Dit is het gemiddelde verbruik voor drinken en koken. Al de rest blijft dan betalend. Er wordt ook gedacht aan een waterabonnement, waarin een bepaald volume inbegrepen is en enkel het meerverbruik nog moet worden bijbetaald.

“Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) stelt een werkgroep samen om de waterprijs te bekijken”, zegt Gantman. “Hopelijk wordt dit alles rationeel bekeken en worden er ook snel knopen doorgehakt.”

Vastgoed

Jobs in de regio