De vissen worden gevangen door ze tijdelijk te verdoven en ze daarna met een net uit het water te scheppen. © RR

Vijfhonderd vissen gered uit Zwarte Neet en in emmers overgezet naar veiliger water

Retie -

Aannemer Van Raak is gestart met de afbraak van een kunstmatige waterval in de Zwarte Neet in Retie. De stuw was zo hoog dat vissen er onmogelijk tegenop konden zwemmen. Ze wordt nu vervangen door een geleidelijke helling in de rivierbedding. Zo kunnen de vissen straks weer vrank en vrij vanuit Retie naar Mol-Postel zwemmen.

Eddy Meulemans