Verschillende jonge dennen zijn door droogte en een schimmelziekte getroffen. © rr

ANB kapt dode en stervende bomen op domein Koninklijke Schenking in Postel

Mol -

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voert in de loop van dit jaar kappingen uit op het domein Koninklijke Schenking in Postel. Zo worden dennen gekapt die door droogte en een schimmelziekte getroffen zijn.

De Koninklijke Schenking is een domein van 410 hectare op de Belgisch-Nederlandse grens vlak bij de abdij van Postel. Sinds 25 september 2008 is het landgoed eigendom van het Agentschap Natuur en Bos. ANB heeft nu op het domein kappingen gepland.

Langs één van de wandelpaden zijn bijna alle jonge dennen (ongeveer 28 jaar oud) gestorven of stervende. De bodem bestaat er van nature uit arm, droog zand en door de aanhoudende droogte tijdens de voorbije jaren was de vitaliteit van deze dennenaanplant al fel verzwakt. De schimmel Sphaeropsis sapinea veroorzaakt massale sterfte.

De jonge dennen worden nog dit jaar gekapt. Van de tientallen volwassen dennen die eveneens zijn gestorven, worden enkel die bomen gekapt die een gevaar vormen voor het nabijgelegen wandelpad. De werken moeten er ook voor zorgen dat er op een natuurlijke manier een gevarieerd en duurzaam nieuw bos ontstaat.

Zo staan er verspreid over het perceel al honderden jonge boompjes, zoals ruwe berk, gewone lijsterbes, vuilboom en zomereik, klaar onder de dode dennen. Het kappen van de dode dennen moet die boompjes meer groeikansen geven.

Een deel van het takhout wordt centraal op het perceel op een grote hoop gezet, waardoor egels, marters, amfibieën en andere dieren er een geschikte schuil- en overwinteringsplaats krijgen. De loofbomen in de rand van het perceel worden behouden zodat deze nog voor extra zaailingen kunnen zorgen.(mto )

MEER OVER Natuur Kempen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio