Stad wil nieuwe groene long aanleggen achter containerpark Muizen: “De ideale plek voor een familiepark”

Muizen -

De stad Mechelen wil graag een park aanleggen op een braakliggend terrein achter het recyclagepark Mechelen Muizen, vlak bij de Dijle. Het park moet een nieuwe groene long vormen voor de bewoners van de Arsenaalwijk en aansluiten op jongerenzone Transit M. Een concrete timing is er nog niet.

Stijn Van de Sande, Sven Van Haezendonck

Het terrein waar het nieuwe park Bovensluis moet komen, wordt momenteel gebruikt door Aquafin. Op het braakliggend stuk grond tussen het jaagpad langs de Dijle, de spoorweg en het recyclagepark Mechelen Muizen is een overstort gevestigd. Dat is een waterbekken waarlangs, bij hevige en langdurige regenval, afval- en regenwater worden afgevoerd. Het overstort staat echter voor het grootste deel van de tijd droog.

Schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen (Vld-Groen-m+) zou van het terrein daarom graag een nieuw park maken. “Het park Bovensluis zou een waardevolle nieuwe groene long zijn voor de bewoners van de Arsenaalwijk. Via het jaagpad kunnen zij het park eenvoudig bereiken. Daarnaast zou het mooi kunnen aansluiten op de jongerenzone Transit M, die aan de overkant van de Dijle gelegen is. Het is dus een prima plek voor een familiepark.”

Hoe het park er precies moet uitzien, is nog niet bekend, al zou het overstort van Aquafin wel gewoon kunnen blijven. Ook over een timing voor het project is er nog niets bekend. “We wilden graag een subsidieaanvraag indienen binnen de projectoproep ‘Natuur in je buurt’, maar door omstandigheden ging dat niet door. Dat zal dus ten vroegste voor volgend jaar zijn. Intussen bekijken we samen met Aquafin wel of we eerder al tot een overeenkomst kunnen komen”, aldus Princen. (svds, svh)

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio