De wijkagent moet de oren en de ogen zijn in een wijk. Als dat nodig is, bemiddelen ze bij kleine conflicten. ©  Jan Van der Perre

Wat je moet weten over de 127 wijkagenten in Antwerpen: “Zichtbaar en aanspreekbaar zijn is hun opdracht”

Antwerpen -

Naar aanleiding van het drugsgeweld in Antwerpen benadrukken enkele politieke partijen het belang van de wijkagent. Die moet een vertrouwd gezicht zijn in de wijk, die de bewoners kent en aanspreekbaar is. En er zouden er dus meer van moeten zijn dan de huidige 127 die de stad telt. Intussen ontkent de Antwerpse politie dat er de laatste jaren zou bespaard zijn op de wijkagent. Hoe zit het nu eigenlijk? We nemen de functie onder de loep.

Sacha Van Wiele

Volgens sommige partijen vervult een wijkagent een belangrijke preventieve rol. Een wijkagent die zijn of haar wijk kent, vangt sneller signalen op van waar er iets fout zit. Bovendien is het een vertrouwenspersoon waar bewoners bijvoorbeeld na zo’n aanslag naar toe kunnen stappen met hun vragen en bezorgdheden.

LEES OOK. Criminoloog Jelle Janssens ziet in wijkagent hoeksteen van politiezorg: “Maar de fixatie dat bewoners hem moeten kennen, is overdreven”

Een verzuchting van veel Antwerpenaars is dat ze hun wijkagent niet kennen. Recente cijfers zijn er daar niet over. Uit eerder bevragingen voor de Antwerpse monitor bleek dat in 2010 35,6% van de Antwerpenaars zei zijn wijkagent nog te kennen. In 2015 was dat nog maar 23,3%. Om dat cijfer op te krikken, organiseerde de stad Antwerpen campagnes waarbij bewoners een flyer in de brievenbus kregen met een foto en de contactgegevens van hun wijkagent.

“We investeren volop in de wijkwerking, dus het klopt niet dat erop is bespaard”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. “Ik heb wel begrip voor het gevoel dat de mensen hebben dat ze hun wijkagent niet zien. De vraag is natuurlijk ook hoeveel keer mensen beroep moeten doen op de politie.”

Hoeveel wijkagenten telt Antwerpen?

127. De politiezone Antwerpen is onderverdeeld in zes regio’s, waar in totaal negentien wijkteams actief zijn. De wijkagenten maken deel uit van de 657 mensen die werken in de wijkteams.

Wat is de taak van een wijkagent?

“Wijkagenten hebben een ruim takenpakket”, legt Migom uit. “De meeste mensen zien hen als ze verhuizen. De wijkagent doet de woonstcontroles en adreswijzigingen. Daarnaast horen ze de oren en de ogen te zijn in een wijk. Ze houden contact met onder meer de winkeliersverenigingen en zijn aanwezig op wijkvergaderingen en buurtactiviteiten. Als dat nodig is, bemiddelen ze bij kleine conflicten.”

Zijn ze voldoende zichtbaar?

“Een wijkagent zie je vooral op de fiets of te voet”, zegt de politiewoordvoerder. “Een gepensioneerde wijkagent zei mij dat hij alles te voet deed, maar omdat hij op zijn ronde door zoveel mensen werd aangesproken, kwam zijn werk in het gedrang. Hij stapte daarom over op de fiets. Zichtbaar en aanspreekbaar zijn is nu eenmaal hun belangrijkste opdracht.”

©  Jan Van der Perre

Hoe is de wijkagent te bereiken?

Op de website van de Antwerpse politie kan een bewoner zijn adres ingeven op een kaart. Daarop zie je niet alleen wie de wijkagent is, maar ook wat het politiekantoor is voor de buurt.

Waarom zijn wijkkantoren van de politie alleen op afspraak bereikbaar?

Buiten de politiekantoren Oudaan en Noorderlaan zijn alle wijkkantoren bereikbaar na afspraak. “Uit onderzoek bleek dat er zeer weinig mensen op bepaalde tijdstippen naar de wijkkantoren kwamen”, zegt Migom. “Daarom is beslist dat het beter is van de agenten de straat op te sturen dan ze gewoon in het kantoor te houden tot er iemand zou langskomen. Door met afspraken te werken, verhogen we de efficiëntie en realiseren we meer blauw op straat. Bovendien zijn onze combi’s zo uitgerust dat het eigenlijk rijdende kantoren zijn. Sommige aangiftes kunnen bewoners ook gewoon van achter hun computer doen.”

Vastgoed

Jobs in de regio