© De Standaard

Een lege vijver in het natuurgebied en nu al herfst in de parken: droogte dient Gentse natuur ferme klap toe

Gent -

De vijver in het natuurgebied Bourgoyen staat zo goed als leeg. In de stadsparken van Gent vallen de bladeren nu al van de bomen. De droogte en de hitte laten zich duidelijk voelen in de stad, maar hoe groot is het probleem? “Enorm groot”, zeggen kenners.

Fien Lakiere

Reigers, aalscholvers en ijsvogels moeten elders op zoek naar eten. Veel waterkevers en libellen zullen de droogte niet overleven. Salamanders kunnen niet voor nageslacht zorgen en de paddenpopulatie krimpt al jaren na elkaar.

“De droogte in de Bourgoyen-Ossemeersen is een enorm groot probleem”, zegt Bart Vangansbeke van Natuurpunt. “De vijver staat zo goed als leeg en zal opnieuw uitdrogen, net als in 2018. Het hele gebied is zwaar verdroogd. Alleen in de belangrijkste gracht staat nog water, omdat die onlangs is ontslibd.”

Watervogels rusten uit op het water, maar dat dreigt binnenkort onmogelijk te worden. ©  fvv

Vooral de watervogels worden getroffen. “Ze verliezen hun foerageer- en rustgebied, waar ze veiliger zijn voor roofdieren zoals vossen”, zegt Vangansbeke. “Steltlopers profiteren nu wel van achtergebleven insecten in de modder, maar moeten daarna uitwijken. En dit is een van de natste gebieden, dus in de omgeving zijn er weinig alternatieven, tenzij bij mensen in de tuin. In mijn vijvertje zitten zo plots groene kikkers.”

Van de meer dan duizend soorten die onlangs werden geteld in de Bourgoyen, zullen er na de zomer zeker minder overblijven. “De natuur is veerkrachtig, maar het is moeilijk in te schatten of soorten zich alsnog herstellen.”

Afweerreactie

Niet alleen in de Bourgoyen, ook elders in Gent is de impact van de droogte groot. In de parken lijkt het wel herfst, met bomen die massaal hun bladeren verliezen. “Dat is een afweerreactie, waardoor bomen nu minder last hebben van de droogte. Voor één jaar is dat geen probleem, maar op lange termijn krijgen de bomen minder voeding en verzwakken ze.”

Bomen verliezen bewust nu al hun bladeren. ©  fvv

 ©  fvv

Vooral jonge bomen worden getroffen, maar ook de giganten hebben er last van. “Bij grote, oude beuken van tachtig jaar is het een slagveld. En in de Vinderhoutse Bossen moesten we opnieuw beginnen met de aanplant van een nieuw stuk bos. In Rijvissche, een deel van het Parkbos in Zwijnaarde, hebben we het ondertussen al drie keer geprobeerd.”

Stad als spons

De droogte is geen nieuw probleem, en water sproeien is geen oplossing. “Het is structureel. In natte periodes willen we regen altijd zo snel mogelijk afvoeren, terwijl het water eigenlijk ter plaatse zou moeten infiltreren of worden opgevangen in bufferzones.”

Stad Gent doet al inspanningen voor vergroening en ontharding, maar toch worden privéterreinen nog massaal verhard. “De stad zou haar ‘sponswerking’ moeten terugkrijgen. Dat kan alleen door verharding uit te breken en natuurgebieden te ondersteunen – zowel moeras, veen als bos. Het is een probleem dat op grotere schaal moet worden aangepakt.”

LEES OOK. Landbouwers zien hun opbrengst mee uitdrogen: “Ik ben bijna zeker dat de helft verloren is”

Vastgoed

Jobs in de regio